Tuore tutkimus valottaa tuulivoimaloiden vaikutuksia antennitelevision vastaanottoon ja matkaviestinverkkoihin

Julkaistu 29.01.2015

Tuulivoimaloiden määrä sekä keskimääräinen koko ovat kasvaneet huomattavasti 2000-luvulla, minkä myötä niiden vaikutus radiojärjestelmien toimintaan on noussut yhä tärkeämmäksi kysymykseksi. Viestintäviraston tilaaman tuoreen tutkimuksen mukaan tuulivoimalat voivat aiheuttaa vastaanotto-ongelmia antennitelevisioverkossa, mikäli voimala sijaitsee lähettimen ja vastaanottopaikan välissä. Matkaviestinverkossa suurin vaikutus ilmeni UMTS-verkoissa viiveinä ja datan siirtonopeuksien heikkenemisenä. Viestintävirasto järjestää VTT:n toteuttaman tutkimuksen tuloksista keskustelutilaisuuden 23.2.2015.

Tuulivoimaloiden vaikutus radiolinkkien ja valvontatutkien toimintaan on tiedostettu jo pitkään. Voimaloiden on arveltu aiheuttavan häiriöitä myös muille radiojärjestelmille, minkä vuoksi Viestintävirasto tilasi kesällä 2014 VTT:ltä selvityksen tuulivoimaloiden vaikutuksista antennitelevision vastaanottoon sekä matkaviestinverkkoihin. Vuoden 2015 alussa valmistuneen tutkimuksen kenttämittaukset toteutettiin Peittoon tuulipuiston alueella Porissa.

TV-verkon tarkastelujen perusteella tuulivoimalat aiheuttavat katvealueen, jos tuulivoimala sijaitsee lähettimen ja vastaanottopaikan välissä. Vastaanotto-ongelmat ilmenevät lähettimestä katsottuna tuulivoimapuiston takana sekä vähäisessä määrin tuulivoimaloiden edessä ja sivuilla.

Matkaviestinverkon osalta tutkimustulokset osoittavat tiheän tukiasemaverkon rajoittavan tehokkaasti tuulivoimapuiston vaikutusaluetta. Suurin vaikutus käyttäjän kokemaan laatuun havaittiin UMTS-verkossa, jossa radiokanavan heikentyminen näkyy selvästi viiveissä ja datan siirtonopeuksissa. LTE-verkossa viiveet pysyivät lähes vakiona ja siirtonopeuksien putoaminen ei häirinnyt merkittävästi esimerkiksi web-palveluja. Tuulivoimaloiden vaikutukset GSM-puheluihin olivat pienet.

Tuulivoimapuistojen vaikutuksia matkaviestinverkkoihin käsiteltiin tutkimuksessa VTT:n suorittamien mittausten ja niiden analyysin pohjalta. Voimaloiden vaikutusta televisiolähetteisiin tarkasteltiin puolestaan Digita Oy:n mittaustuloksiin sekä VTT:n teoreettisiin tarkasteluihin ja laskelmiin pohjautuen.

Tutustu VTT:n loppuraporttiin: Tuulivoimaloiden vaikutus matkaviestin- ja TV-verkkoihin [pdf, 13 MB]

Keskustelutilaisuus tuulivoiman vaikutuksista

Viestintävirasto järjestää avoimen keskustelutilaisuuden, jossa käsitellään tuulivoiman vaikutuksia matkaviestin- ja televisioverkoille. Myös VTT:n asiantuntijat ovat paikalla esittelemässä tutkimustuloksia tarkemmin. Tilaisuus pidetään maanantaina 23.2.2015 klo 12 - 15 Viestintävirastossa, Itämerenkatu 3 A, Helsinki, 5. krs. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi erityisesti tuulivoimaoperaattoreiden, radiotaajuuksien käyttäjien ja tuulivoima-asioita hoitavien viranomaisten edustajat. Tilaisuuteen voi ilmoittautua sähköpostitse Anitta Laineelle (anitta.laine@viestintavirasto.fi) viimeistään perjantaihin 13.2 mennessä.


Lisätiedot:

erityisasiantuntija Kalle Pikkarainen, p. 0295 390 458
erityisasiantuntija Ritva Suurnäkki, p. 0295 390 645


Asiasanat: Puhelin , Taajuudet , Televisio , Antenni , Raportit , Tutkimukset , Uutiset

LinkedIn Print