Uusia radion ohjelmistotoimilupia myönnetty useille hakijoille

Julkaistu 05.11.2015

Viestintävirasto on myöntänyt 18 uutta ohjelmistotoimilupaa analogiseen radiotoimintaan 30 eri paikkakunnalle Suomessa.

Elokuun lopussa päättyneellä radion ohjelmistotoimilupien hakukierroksella oli haettavana 94 uutta taajuutta ja neljä taajuuskokonaisuutta analogisen FM-radiotoiminnan käyttöön sekä neljä taajuutta AM-radiotoiminnan käyttöön. Viestintäviraston myöntämät toimiluvat kattavat haettavina olleista taajuuksista 36 FM-taajuutta ja yhden AM-taajuuden. Lisäksi Yleisradion YLE Puheen verkkoon osoitetaan taajuudet Alajärvellä ja Kankaanpäässä. 16 taajuudelle ei haettu toimilupaa, ja muiden haettujen taajuuksien osalta lupahakemukset siirrettiin niukkuustilanteen johdosta valtioneuvoston ratkaistaviksi.

Viestintäviraston myöntämistä toimiluvista kaksi kolmannesta myönnettiin kokonaan uusiin taajuuskokonaisuuksiin. Ohjelmistotoimiluvat uusiin kokonaisuuksiin myönnettiin Pispalan Radioyhdistys ry:lle, Alueradiot Sastamala Oy:lle, Love FM Oy:lle, Kaimax Media Oy:lle, Kevyt Kanava Oy:lle ja Mediatakojat Oy:lle.

Vastaavasti noin kolmannes uusista ohjelmistotoimiluvista liitettiin hakijoiden toiveiden mukaisesti aiemmin myönnettyihin toimilupiin siten, että myönnetyt taajuudet liitettiin osaksi valmiita taajuuskokonaisuuksia. Ohjelmistotoimiluvat peittoalueiden laajennuksiin myönnettiin Nordic Palvelut Oy:lle, Kristillinen Media Oy:lle, Oy Suomen Uutisradio Ab:lle, Järviradio Oy:lle, NRJ Finland Oy:lle, Kevyt Kanava Oy:lle sekä Suomen Lähiradiot Oy:lle.

Radiotoiminta toimiluvan mukaisilla uusilla taajuuksilla on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa toimilupakauden alkamisesta. Ohjelmistotoimilupien voimassaolo päättyy vuoden 2019 lopussa.

Radion ohjelmistotoimilupiin liittyvät päätökset tullaan julkaisemaan Viestintäviraston sivuilla.

Lisätiedot

Lakimies Henriikka Rosti p. 0295 390 326

Päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446

Viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi

Asiasanat: Radio , Taajuudet , Toimiluvat , Uutiset

LinkedIn Print