Verkon vuokrauksen tukkuhintoihin merkittäviä alennuksia

Julkaistu 29.04.2015

Laajakaistapalvelujen tuottamiseen tarvittavien tilaajayhteyksien kuukausivuokrat ja kytkentämaksut ovat kohtuuttoman korkeita ja estävät kilpailun syntymisen. Viestintävirasto edellyttää laajakaistaverkkojen vuokrauksen kannalta merkittävimpiä teleyrityksiä alentamaan tilaajayhteyksiensä tukkuhintoja.

Viestintävirasto on selvittänyt Anvia Telecom Oy:n, DNA Oy:n, Elisa Oyj:n, Lounea Oy:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n tilaajayhteyksien hinnoittelun kustannussuuntautuneisuutta. Viestintävirasto on todennut hintojen olevan kohtuuttoman korkeita ja siten vastoin yrityksille asetettua vuokrausvelvollisuutta.

Viestintävirasto edellyttää kyseisiä yrityksiä alentamaan kuparitilaajayhteyden kuukausivuokran enintään 10,70 euroon kuukaudessa ja kytkentämaksun enintään 85 euroon. Valokuituverkossa vastaavat enimmäismäärät ovat kuukausimaksun osalta 75,50 euroa kuukaudessa ja kytkentämaksun osalta 131 euroa.

Tilaajayhteyksien hinnat ovat Suomessa EU:n korkeimpia. Suurimpien teleyritysten kuparitilaajayhteyksien kuukausimaksu vaihtelee tällä hetkellä Anvian 11,90 eurosta Soneran 13,99 euroon. Valokuitutilaajayhteyksien kuukausimaksut vaihtelevat Elisan 98,50 eurosta Lounean 160 euroon.

Hinnanalennus edistää kilpailua ja mahdollistaa uusien tulijoiden pääsyn markkinoille

Verkonvuokrauksen hintaa säännellään laajakaistamarkkinoiden kilpailun edistämiseksi ja käyttäjien etujen turvaamiseksi. "Kohtuuhintaiset tilaajayhteydet helpottavat kilpailun syntymistä ja mahdollistavat myös uusien tulijoiden pääsyn markkinoille", toteaa Markkinat-toimialan apulaisjohtaja Marja Lehtimäki. Toimiva kilpailu puolestaan luo käyttäjille vapauden valita heille sopivimmat palvelut, edistää uusien palvelujen kehitystä ja alentaa laajakaistayhteyksistä perittäviä hintoja.

Viestintäviraston päätökset

Lisätietoja:

Päällikkö Sanna Hughes, p. 0295 390 522

Erityisasiantuntija Päivi-Maria Virta, p. 0295 390 532

* Tilaajayhteys on se televerkon osa, jota käytetään laajakaistaliittymän tarjoamiseksi loppuasiakkaalle ja jonka kilpaileva teleyritys joutuu vuokraamaan paikalliselta teleyritykseltä halutessaan tarjota laajakaistapalveluita toimialueella.

Asiasanat: Internet , Hinnat , Laajakaista , Liittymä , Teletoiminta , Verkot , Uutiset

LinkedIn Print