Viestintävirasto ehdottaa viestintäsääntelyn sujuvoittamista

Julkaistu 02.11.2015

Viestintävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä esittänyt näkemyksensä viestintätoimialaa koskevien normien purkamisesta ja kehittämisestä. Selvitys on osa hallituksen Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihankkeen toteutusta.

Viestintävirasto ehdottaa poistettavaksi tietoyhteiskuntakaaresta mm. säännökset, jotka koskevat

  • kytkykauppaa,
  • lokitusvelvoitetta,
  • matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikieltoa ja
  • tietojen säilytysvelvollisuutta viranomaistarpeita varten.
  • Viestintävirasto ehdottaa myös useiden säännösten kehittämistä. Virasto ehdottaa mm.
  • oikaisumenettelyn ja sähköisten tiedoksiannon käytön laajentamista,
  • pienten teleyritysten jättämistä tietoyhteiskuntamaksun ulkopuolelle,
  • hallinnollisen seuraamusmaksun käytön laajentamista sekä
  • määräaikaisten sopimusten enimmäiskeston lyhentämistä.

Lisäksi Viestintävirasto toteaa, että sen valvoma lainsäädäntö perustuu suurelta osin EU-säännöksiin. EU:ssa on käynnistynyt mittava viestintäsäännösten uudistus. Viestintäviraston mielestä viestintäsektorin EU-sääntelyä tulisi meneillään olevassa uudistuksessa keventää ja selkeyttää. Myös jäsenmaiden erot pitäisi voida ottaa nykyistä paremmin huomioon.

Viestintäviraston näkemys

Lisätietoja:

Johtaja Johanna Juusela, p. 0295 390 402

Erityisasiantuntija Päivi-Maria Virta, p. 0295 390 532


Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Valvonta , Uutiset

LinkedIn Print