Viestintävirasto ja Venäjän taajuushallinto neuvottelivat taajuuksien käytöstä

Julkaistu 20.05.2015

Suomen ja Venäjän taajuushallinnot ovat neuvotelleet televisio-, radiolinkki- ja matkaviestintaajuuksien käytöstä raja-alueilla. Neuvottelut käytiin Moskovassa hyvässä hengessä ja eteenpäin saatiin useita Suomen kannalta tärkeitä asioita.

Langattoman laajakaistan tuleva käyttö (700 MHz)

Neuvottelut jatkuivat Suomen langattomien laajakaistaverkkojen ja Venäjän ilmailun radionavigointijärjestelmien välisestä taajuuksien koordinoinnista. Useita avoimina olleita asioita saatiin ratkaistua, mutta eräitä Suomen kannalta tärkeitä kohtia ei vielä pystytty ratkaisemaan. Koordinointisopimuksen valmistelutyö jatkuu tavoitteena saada sopimus valmiiksi ennen syksyllä pidettävää maailman radiokonferenssia (WRC15).

Television taajuudet (470-694 MHz ja 174-230 MHz)

Neuvotteluissa keskusteltiin kahdenvälisistä avoimista kysymyksistä televisiotaajuuksien käytön osalta. Kokouksessa saatiin vastaukset Suomen UHF -alueen taajuusmuutosten kannalta olennaisiin avoimiin kysymyksiin. Nyt käydyt neuvottelut mahdollistavat jo aiemmin Venäjän kanssa sovittujen televisiotaajuuksien joustavan käyttöönoton Suomen taajuusmuutosten edellyttämässä aikataulussa sekä osalla alueista käyttöönoton ehtojen lievemmät rajoitukset.

Neuvotteluissa keskusteltiin myös Suomen aloitteesta VHF-alueen televisiotaajuuksien koordinointisopimuksesta. Sopimus nähtiin Venäjän kannalta tässä vaiheessa hankalaksi ja sen käsittelyä jatketaan myöhemmin. Viestintävirasto toi neuvotteluissa esille Venäjän analogisen TV:n aiheuttamat häiriöt Kaakkois-Suomen VHF- alueen televisioverkoissa.

Kansainvälisen televisiotaajuuksien käyttösopimuksen mukainen Venäjän analogisen television suojaus loppuu kesäkuussa ja Venäjä lupasi keskustella televisio-operaattoreidensa kanssa jo ennalta, jotta havaitut häiriöt saadaan poistettua tähän mennessä. Tämän myötä VHF-alueen television vastaanottomahdollisuudet Suomen kaakkoisosissa paranevat.

Matkaviestintaajuuksien sopimus (1800 MHz)

Voimassa olevaa koordinointisopimusta täydennettiin siten, että se mahdollistaa taajuuksien tehokkaamman käytön 4G-matkaviestinverkoissa (LTE) raja-alueilla 1800 MHz:n taajuusalueella.

Radiolinkkitaajuudet (5925-6425 MHz)

Keskusteluissa vaihdettiin tietoa taajuusalueen 5925-6425 MHz nykyisestä käytöstä maissamme ja keskusteluiden pohjalta vietiin eteenpäin Venäjän aloitteesta tehtyä sopimusluonnosta. Sopimusluonnosta muokattiin huomioimaan paremmin Suomen käyttö taajuusalueella ja sen käsittelyä jatketaan tulevaisuudessa.

FM-radion taajuudet (87,5-108 MHz)

Venäjä on allekirjoittanut aiemmassa maidemme välisessä kokouksessa lokakuussa 2014 luonnostellun FM-radion koordinointikriteerit kattavan kahdenvälisen sopimuksen. Sopimus selkeyttää kahdenvälisiä koordinointeja, kun käytetyt arvot molemmin puolin rajaa ovat samat.

Viestintäviraston edustajien lisäksi Suomen delegaatiossa olivat mukana TeliaSoneran, Elisan ja DNA:n edustajat. Neuvottelut pidettiin Moskovassa 18. - 20.5.2015.

Lisätietoja:

Mobiiliverkot -ryhmän päällikkö, Petri Lehikoinen, p.0295 390 453

Kiinteät radioverkot -ryhmän päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p.0295 390 446

Asiasanat: Internet , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Laajakaista , Matkapuhelin , Mobiililaajakaista , Uutiset

LinkedIn Print