Viestintävirasto myöntää ohjelmistotoimiluvat

Julkaistu 28.01.2015

Tietoyhteiskuntakaaren voimaantulon myötä televisiotoimintaan ja analogiseen radiotoimintaan oikeuttavien pitkäaikaisten ohjelmistotoimilupien myöntäminen on siirtynyt Viestintävirastolle.

Television ohjelmistotoimilupaa voi hakea koska tahansa, jos kapasiteettia toivotun kaltaiseen toimintaan on saatavilla. Viestintävirasto julkaisee saapuneen hakemuksen ja antaa muille kiinnostuneille vähintään kuukauden aikaa hakea vapaana olevaa lähetyskapasiteettia. Viestintävirasto myöntää ohjelmistotoimiluvat, mikäli televisioverkoissa on riittävästi vapaata kapasiteettia. Ellei kapasiteetti riitä kaikille hakijoille, siirtyy päätöksenteko valtioneuvostolle.

Viestintävirasto myöntää edelleen myös lyhytaikaiset ohjelmistotoimiluvat televisiotoimintaan. Lyhytaikaista toimilupaa voi hakea tapauksissa, joissa toiminnan kesto on enintään kolme kuukautta tai viikoittainen kesto enintään kahdeksan tuntia. Kolme kuukautta kestävään toimintaan oikeuttavaa ohjelmistotoimilupaa ei voida uusia ennen kuin edellisen toimiluvan voimassaolon päättymisestä on kulunut kaksi kuukautta. Enintään 8 tuntia viikossa tapahtuvaan toimintaan voidaan myöntää ohjelmistotoimilupa vuodeksi kerrallaan.

Television verkkotoimiluvat yli 3 kuukautta kestävään toimintaan myöntää edelleenkin valtioneuvosto ja lyhytaikaiset vastaavasti Viestintävirasto.

Radiotoimiluvat

Radiotoimintaan käytettävissä olevat taajuudet on listattu Viestintäviraston määräyksessä M70. Mikäli uusia taajuuksia on osoitettavissa käyttöön, lisätään ne ensin määräykseen, minkä jälkeen Viestintävirasto ilmoittaa vastaavien ohjelmistotoimilupien olevan haettavissa. Hakukierros järjestetään vähintään kahdesti vuodessa, mikäli uusia taajuuksia voidaan osoittaa pitkäaikaiseen toimintaan. Viestintävirasto myöntää toimiluvat, mikäli taajuuksia on käytettävissä kaikille hakijoille. Muussa tapauksessa päätös siirtyy valtioneuvostolle.

Enintään kolme kuukautta kestävään radiotoimintaan ei tarvita enää lyhytaikaista toimilupaa, mutta lähettimet tarvitsevat kuitenkin aina radioluvan. Perättäisten toimintajaksojen välissä on oltava vähintään kaksi kuukautta, ennen kuin uusi radiolupa tällaiseen toimintaan voidaan myöntää.

Toimiluvan hakemisesta peritään hakemusmaksu. Pitkäaikaisen ohjelmistotoimiluvan haltija on velvollinen maksamaan myös vuosittaisen valvontamaksun.


Lisätietoja:

Radioverkkojen erityisasiantuntija Kari Kangas p. 0295 390 448
Kiinteät radioverkot -ryhmän päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen p. 0295 390 446

Lue lisää ohjelmistotoimiluvan hakemisesta televisiotoimintaan

Asiasanat: Radio , Televisio , Lait , Määräykset , Uutiset

LinkedIn Print