Viestintäviraston pääjohtajana jatkaa Asta Sihvonen-Punkka

Julkaistu 13.08.2015 | Päivitetty 18.08.2015

Viestintäviraston pääjohtajaksi viisivuotiskaudelle 1.10.2015 - 30.9.2020 on tämänpäiväisessä valtioneuvoston istunnossa nimitetty Asta Sihvonen-Punkka. Hän on hoitanut tehtävää maaliskuusta 2011 lähtien.

Viestintämarkkinat ovat nopeasti muuttuva ja kehittyvä toimiala. "On tärkeää, että Viestintävirasto on ennakoiva ja tarvittaessa ripeästi ja rohkeasti puuttuu markkinoiden epäkohtiin", toteaa Sihvonen-Punkka.

Valvonnan ohella virasto on myös rakentamassa edellytyksiä viestintätoimialan ja tietoyhteiskunnan kehittymiselle. Entistäkin tärkeämmäksi on tullut lisätä luottamusta sähköisiin palveluihin tietoturvan ja yksityisyyden suojan varmistamisen kautta. "Toimintamme perustuu korkeaan asiantuntemukseen ja hyvään yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa", sanoo Sihvonen-Punkka.

Tulevalla kaudella yksi isoista asioista on toimialan valvonnan ja sääntelyn kehittäminen. Hallitusohjelman yhtenä kärkihankkeena on sääntelyn sujuvoittaminen. Niin ikään Euroopan komissio on julkistanut digitaalisten sisämarkkinoiden strategian, joka koskee mm. tele- ja mediasääntelyä, yksityisyydensuojaa, kyberturvallisuutta ja tiedon omistajuutta. "On aika miettiä uudella tavalla toimialan tulevaisuutta ja sääntelyn tarvetta, sääntely kaipaa keventämistä", linjaa Sihvonen-Punkka.

Viestintäviraston toimialaan kuuluvat sähköisen viestinnän ja postin markkinavalvonta- ja sääntelyasiat, mediavalvonta, taajuushallinto sekä kyberturvallisuusasiat sijoitettuna vuoden 2014 alussa perustettuun Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukseen. Viraston palveluksessa on noin 240 henkilöä.

Pääjohtajan tehtävänä on vastata viraston toiminnan yleisestä kehittämisestä ja johtamisesta sekä valvoa, että Viestintävirastolle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Lisätietoja:

Asta Sihvonen-Punkka, pääjohtaja, Viestintävirasto, puh. 0295 390 400

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Uutiset

LinkedIn Print