Viestintäviraston valvontakampanja paljasti puutteita veneilijöille tarkoitetuissa meri-VHF-käsipuhelimissa

Julkaistu 24.06.2015

Viestintävirasto toteutti valvontakampanjan, joka kohdistui vähittäiskaupassa kuluttajille myytäviin meri-VHF-radiopuhelinmalleihin. Kampanja paljasti puutteita eräissä meri-VHF-käsipuhelimissa. Tutkimusten perusteella Viestintävirasto antoi päätökset, jotka kieltävät näiden mallien myynnin ja maahantuonnin.

Viestintävirasto valvoo Suomessa myytäviä radiolaitteita. Joka vuosi virasto toteuttaa muutamiin eri laiteryhmiin kohdistuvia valvontakampanjoita. Mikäli laitteissa on selkeitä puutteita, Viestintävirasto voi kieltää laitteiden myynnin ja maahantuonnin. Koska meri-VHF-radiopuhelin on veneilijöille tärkeä turvallisuusväline, virasto valitsi nämä laitteet erään kampanjan kohteeksi.

Meri-VHF-radiopuhelin on veneilijän tärkein yhteydenpitoväline vesillä. Se mahdollistaa suoran radioyhteyden joko veneen ja meripelastuskeskuksen tai veneiden välillä silloinkin, kun matkapuhelinverkossa ei ole kuuluvuutta. Meri-VHF-radiopuhelimien merkitys korostuu erityisesti turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa. Laitteen vaatimustenmukainen toiminta on tärkeää, jotta esimerkiksi hätäkutsut välittyvät luotettavasti.

Osana radiolaitteiden markkinavalvontaa Viestintävirasto testautti kolme erimallista meri-VHF-käsipuhelinta varmistaakseen että ne toimivat oikein. Testeissä yksikään testatuista kolmesta mallista ei täyttänyt kaikkia vaatimuksia. Kyseisissä testeissä havaittavat puutteet laitteen toiminnassa voivat pahimmillaan ilmetä käyttäjälle seuraavilla tavoilla; puhelin voi lähettäessään aiheuttaa hetkittäisiä tai pidempikestoisia häiriöitä muille laitteille tai puhelun vastaanottaminen voi häiriintyä tai estyä kokonaan. Tutkimusten perusteella Viestintävirasto antoi päätökset, jotka kieltävät näiden mallien myynnin ja maahantuonnin.

Päätökset meri-VHF-puhelimien vaatimustenvastaisuudesta

Lisätiedot:

radiotarkastusasiantuntija Milla Kuokkanen, p. 0295 390 354

radiotarkastusasiantuntija Olli Koskeno, p. 0295 390 449

Viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi.

Asiasanat: Taajuudet , Hätäliikenne , Radiolaite , Valvonta , Vaatimustenmukaisuus , Päätökset , Uutiset

LinkedIn Print