Viestintävirasto siirtää osan radion ohjelmistotoimilupahakemuksista valtioneuvostolle

Julkaistu 02.10.2015

Elokuun lopussa päättynyt radion ohjelmistotoimilupien hakukierros on edennyt Viestintävirastossa vaiheeseen, jossa osa hakemuksista siirretään taajuuksien niukkuuden vuoksi valtioneuvoston ratkaistavaksi. Muilta osin ohjelmistotoimiluvat myönnetään Viestintävirastossa.

Viestintävirasto on selvittänyt hakemuksissa esitetyt taajuustoiveet ja tehnyt niiden perusteella jakoehdotuksen, josta se on neuvotellut suoraan hakijoiden kanssa. Tavoitteena oli saada taajuuksia jaettua mahdollisimman tehokkaasti ja tasapuolisesti hakijoiden kesken sekä mahdollisuuksien mukaan välttää tilanteita, joissa taajuuksia ei riitä kaikille hakijoille.

Neuvottelutuloksen perusteella tarkentui, mikä osa toimiluvista voidaan myöntää Viestintävirastossa ja mitkä hakemukset puolestaan siirretään niukkuustilanteen johdosta valtioneuvoston ratkaistaviksi. Niillä hakijoilla, joiden hakemus siirretään kokonaan tai osittain valtioneuvostolle, on tietoyhteiskuntakaaren mukaisesti mahdollista täydentää hakemustaan ohjelmasisällön kuvauksella kahden viikon kuluessa siirron tapahtumisesta.

Siirron kohteena oleville hakijoille on ilmoitettu siirrosta. Viestintävirastoon jäävien hakemusten käsittely jatkuu seuraavaksi toimilupapäätösten valmistelulla. Lopulliset toimilupapäätökset tehdään Viestintävirastossa syksyn aikana.

Lista siirrettävistä hakemuksista [pdf, 154 KB]

Lisätiedot

Lakimies Henriikka Rosti p. 0295 390 326

Päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446

Viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi

Asiasanat: Radio , Taajuudet , Toimiluvat , Uutiset

LinkedIn Print