Viranomaiset opastavat turvalliseen vesillä liikkumiseen Venemessuilla 2015

Julkaistu 05.02.2015

Vieläkö muistat meripelastuksen hälytysnumeron? Ketkä ovat meripelastusviranomaisia? Ovatko karttasi ajan tasalla, entäpä radiolupa? Päivitä tietosi ja nappaa vinkit turvalliseen vesillä liikkumiseen viranomaisten yhteisosastolta 6.-15.2. järjestettävillä Venemessuilla.

Helsingin poliisilaitoksen venepoliisi, Liikennevirasto, Rajavartiolaitos, Tulli sekä Viestintävirasto ovat jälleen mukana perinteikkäillä Vene 15 Båt -messuilla Helsingin messukeskuksessa, osastolla 7a31. Viranomaisten yhteisellä osastolla voit tutustua muun muassa Rajavartiolaitoksen RIB-veneeseen sekä poimia talteen tuoreimman Veneilyturvallisuus-lehden.

Perheen nuoremmat jäsenet haastamme osallistumaan koululaisille suunnattuun tietokisaan, jossa voi kerätä leimoja messupassiin vastaamalla merellisiin kysymyksiin kunkin toimijan luona. Tiedossa on myös piirustuskilpailu, josta kuulet lisää osastolla!

Viranomaisosaston tavoitteena on koota vesilläliikkujille ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa tulevaa veneilykautta varten. Viranomaisten toiminta ja tiivis yhteistyö vesillä takaavat, että merellä liikkuminen on veneilijöille mahdollisimman turvallista.

Poliisi valvoo yleistä turvallisuutta vesialueilla

Poliisin tehtävä vesialueilla on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen, sekä vesiliikenteen, metsästyksen ja kalastuksen valvonta. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä kiinnitetään huomiota erityisesti yleisötilaisuuksiin ja muihin häiriölle alttiisiin kohteisiin.

Vesiliikennettä valvotaan turvallisuuden lisäämiseksi. Huomiota kiinnitetään turvavarusteisiin, ajotapoihin sekä kuljettajan kykyyn ja taitoon hallita venettä. Vesiliikennejuopumusten valvontaa lisätään, jotta kiinnijäämisriski kasvaa.

Metsästyksen ja kalastuksen valvontaa puolestaan suoritetaan yhteistyössä kaupunkien kalastuksenvalvojien kanssa.

Viestintävirasto myöntää radiolupia ja valvoo laitteiden vaatimustenmukaisuutta

Meriradiotaajuuksilla toimivien radiolähettimien hallussapito ja käyttö on luvanvaraista. Viestintävirasto myöntää radioluvan, jos aluksen radioliikenteen hoitajalla on asianmukainen meriradioviestinnän pätevyystodistus. Henkilökohtaisen pätevyystodistuksen eli rannikkolaivurin radioliikennetodistuksen (SRC) saa suorittamalla hyväksytysti Viestintäviraston järjestämän pätevyystutkinnon. Tutkintoon voi valmistautua opiskelemalla itsenäisesti, mutta Viestintävirasto suosittaa asiantuntevan kurssin käymistä. Tutkinnon voi suorittaa paikkakunnasta riippuen suomeksi ja ruotsiksi, sekä tarvittaessa englanniksi. Radiolupaa voi hakea kätevästi Viestintäviraston sähköisessä asiointipalvelussa.

Radiolaitteiden on oltava niille asetettujen vaatimusten mukaisia. Asianmukaiset laitteet eivät aiheuta tarpeettomia häiriöitä muulle radioliikenteelle ja toimivat kuten pitääkin esimerkiksi silloin, kun pitää saada yhteys meripelastukseen. Viestintävirasto pyrkii toiminnallaan varmistamaan, että kuluttajille on tarjolla ainoastaan vaatimukset täyttäviä laitteita.

Lue lisää veneilyn ja merenkulun radioluvista

Tänä vuonna Viestintäviraston pisteellä kerrotaan myös television antenniverkossa käynnissä olevasta teknologiauudistuksesta. Tule täydentämään tietojasi, ja varmista televisiosi toimivuus niin kotona kuin vapaa-ajan asumuksella.

Viestintäviraston tietoiskuja myös Venemestari-lavalla, hallissa 3:
"Televisio muuttuu - mitä uutta televisiota hankittaessa pitää tietää"

La 7.2. klo 15–15.30
Su 8.2. klo 15–15.30
La 14.2. klo 15–15.30
Su 15.2. klo 15–15.30

Lue lisää teknologiauudistuksesta

Tulli valvoo vesillä väliaikaisessa tullittomassa menettelyssä olevia turistiveneitä

Tullin venevalvonnan yksi tehtävä on väliaikaisessa tullittomassa menettelyssä olevien huvialusten valvonta. Väliaikaisessa tullittomassa menettelyssä olevat huvialukset ovat kolmansiin maihin rekisteröityjä veneitä, joiden käyttäjille, maahantuojille ja maassaoloajalle on asetettu tiettyjä rajoituksia ja vaatimuksia.

Veneisiin liittyy suuria fiskaalisia intressejä, koska riski, että vene rekisteröidään ja se jää pysyvästi Suomeen ilman että siitä maksetaan veroja, on kohtalaisen suuri. Väärinkäytöksistä voi seurata veroseuraamus, tai ne voivat johtaa rikostutkintaan. Viimeisten viiden vuoden aikana Tulli on antanut tällaisissa tapauksissa verotuspäätöksiä yhteensä noin 3,8 miljoonan euron arvosta.

Merellä Tulli valvoo myös, että maahantuotavien tavaroiden tuontirajoituksia noudatetaan. Monet rajoitusten alaiset tuotteet ovat hengelle ja terveydelle vaarallisia. Tullin venepartiot valvovat myös veneiden polttoaineen käyttöä ja ottavat polttoainenäytteitä jakeluasemilta ja veneiden tankeista. Lisäksi Tullille on säädetty lukuisa määrä muita merellisiä valvontatehtäviä, kuten vesiliikenteen valvonta. Tulli on myös meripelastusviranomainen.

Tullin venepartiot hoitavat tehtäviänsä saumattomassa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa laajalla alueella Suomenlahdella ja Saaristomerellä, mutta myös sisävesillä, kuten Saimaalla.

Rajavartiolaitos haluaa varmistaa turvallisuutesi. Selviätkö hätätilanteesta?

Selviätkö hätätilanteessa? Tiesithän, että merellä apu ei tule yhtä nopeasti kuin maa-alueella. Rajavartiolaitos tahtoo Suomen johtavana meripelastusviranomaisena herätellä kansalaisia siihen, että avun odottamiseen merialueella pitää myös itse varautua muun muassa oikealla varustuksella.

Tämä tarkoittaa myös eri hätämerkinantovälineiden käyttöä eri olosuhteissa (esim. rannikko vs. avomeri), "älä jää yhden kortin varaan". Meripelastuksen kannalta on tärkeää, että ensimmäisen hätäviestin lisäksi kyetään myös kommunikoimaan hädässä olijan kanssa sekä paikantamaan tämä. Tämä voi edellyttää useampien välineiden käyttämistä joko ensisijaisina tai varajärjestelminä.

Valistuneen merenkulkijan ja veneilijän tulisi tuntea meripelastuksen hälytysnumero ja tallentaa se matkapuhelimeensa, jotta hätätilanteessa sitä ei tarvitse etsiä. Vanhaan meripelastuksen hälytysnumeroon soitetut puhelut siirtyvät uuteen hälytysnumeroon ylimenokauden ajan.

Meripelastuksen uusi valtakunnallinen hälytysnumero on 0294 1000
(ulkomailta soitettaessa +358 294 1000)

ja alueelliset suorat hälytysnumerot ovat:

Saaristomeri, Ahvenanmeri, Selkämeri, Pohjanlahti
MRCC Turku
suora hälytysnumero on 0294 1001

Suomenlahti
MRSC Helsinki
suora hälytysnumero on 0294 1002

Liikennevirasto pitää huolta vesiväylien ja reittien navigointiturvallisuudesta

Turvallisen navigoinnin perustana ovat ajantasaiset merikartat. Liikenneviraston merikartoitus julkaisee Suomen meri- ja järvialueelta painettuja sekä elektronisia merikarttoja, ja vastaa karttoihin liittyvän jatkuvan päivityspalvelun toiminnasta. Nyt keväällä ilmestyvät uudet merikarttasarjat B (Helsinki-Parainen) ja C (Ahvenanmaa). Karttasarjat sisältävät paljon uutta ja muuttunutta tietoa muun muassa väylistä ja turvalaitteista sekä uusia merenmittauksia.

Liikennevirasto huolehtii valtaosasta merikartoille merkityistä yleisistä kulkuväylistä. Muita väylänpitäjiä ovat esimerkiksi kunnat ja satamalaitokset. Liikenneviraston ylläpitämiin väyliin lukeutuu yhteensä noin 16 000 kilometrin verran rannikko- ja sisävesiväyliä, joilla on 25 000 merenkulun turvalaitetta. Näistä väylistä lähes puolet on ensisijaisesti veneilykäyttöön tarkoitettuja veneväyliä ja -reittejä. Liikennevirasto vastaa myös väyliä koskevista vesiliikenteen kielto- ja rajoituspäätöksistä.

Vesiväylillä liikkuminen pyritään pitämään mahdollisena myös vaikeissa olosuhteissa. Näin talvella jäänmurtopalvelut ovat näkyvä osa Liikenneviraston toimintaa. Lisäksi Liikennevirasto ohjaa alusliikennettä. Meriliikenteen ohjaus tekee merellä liikkumisesta sujuvaa ja turvallista - esimerkiksi vuonna 2014 Liikenneviraston ylläpitämä meriliikenteen ohjaus esti 16 karilleajoa.

Messuosastolla voit tutustua merikarttasarjoihin ja antaa palautetta merikartoista, väylistä ja kanavista.


Venemessut järjestetään 6.–15.2.2015 Helsingin Messukeskuksessa.
Aukioloajat, liput ja ohjelma: www.venemessut.fi

Lisätiedot:


Helsingin venepoliisi

venepoliisi.helsinki@poliisi.fi, p.0295474540, yleinen hätänumero 112
Vanhempi konstaapeli Jukka Grönlund, p. 0504561082

Viestintävirasto
Radioverkkoasiantuntija Ari Caselius, p. 0295 390 437
Viestintäasiantuntija Elina Koskipahta, p. 0295 390 425
www.viestintavirasto.fi
www.twitter.com/viest_virasto

Tulli
Tulliylitarkastaja Henrik Wahlroos, Helsingin Tullin veneryhmän päällikkö, Tullin toimipaikkaosaston venevalvonnan koordinaattori, p. 040 332 6886
Tulliylitarkastaja Lasse Ryyttäri, Tulli, valvontaosasto, tavara- ja liikennevalvonta, p. 040 332 2425
www.tulli.fi

Liikennevirasto
Suunnittelupäällikkö Jarmo Mäkinen, p. 029 534 3477, jarmo.makinen@liikennevirasto.fi
www.liikennevirasto.fi
www.twitter.com/liikennevirasto
www.facebook.com/liikenneverkossa

Rajavartiolaitos
Viestintäassistentti Marjo Peni, p. 0295 421 333
viestintä@raja.fi
www.facebook.com/rajavartiolaitos
www.twitter.com/rajavartijat

Asiasanat: Radio , Taajuudet , Radiolaite , Tilaisuudet , Luvat , Tutkinnot , Uutiset

LinkedIn Print