Yleispalveluna tarjottavien laajakaista- ja puhelinpalvelujen hinnoittelussa huomioitava käyttäjät aiempaa vahvemmin

Viestintävirasto muuttaa yleispalveluna tarjottujen puhelin- ja laajakaistapalvelujen hinnoittelun arviointia. Hintoja arvioidaan jatkossa selkeästi käyttäjien kannalta. Uusi arviointitapa perustuu vuoden alussa voimaan tulleeseen tietoyhteiskuntakaareen.

Perustasoiset puhelin- ja laajakaistapalvelut on tarjottava kuluttajan vakituiseen asuinpaikkaan ja yrityksen kiinteään sijaintipaikkaan kohtuullisella hinnalla. Viestintävirasto määrää yleispalveluyrityksen tarjoamaan palvelut alueilla, joilla ei ole kaupallisten palvelujen tarjontaa.

Hinnoittelun kohtuullisuutta arvioidaan nyt käyttäjän näkökulmasta

Viestintävirasto voi puuttua yleispalvelun hinnoitteluun tapauskohtaisesti. Virasto myös seuraa yleispalvelun yleistä hinnoittelua ja vertaa sitä viestintäpalvelujen yleiseen hintatasoon. Viestintäviraston keräämät tiedot osoittavat, että osa teleyrityksistä tarjoaa yleispalveluliittymiä selkeästi kaupallista hintatasoa korkeammalla hinnalla. Hinnoittelu ei Viestintäviraston näkemyksen mukaan tällä hetkellä kaikissa tapauksissa ole kohtuullista.


"Tietoyhteiskuntakaari antaa Viestintävirastolle selvästi aiempaa paremmat mahdollisuudet puuttua korkeisiin yleispalvelun hintoihin, kun käyttäjän näkökulma tulee uudessa laissa ensisijaiseksi", toteaa Viestintäviraston Kuluttajansuoja-ryhmän päällikkö Merja Saari.

Keskeisimmät muutokset hinnoittelun arvioinnissa ovat tiivistettynä:

  • Kuukausimaksujen ja muiden käyttökustannusten tulee seurata vastaavien viestintäpalvelujen yleistä hintatasoa. Yleispalvelun hintoja verrataan keskimääräisiin kansallisiin ja alueellisiin vastaavien laajakaista- tai puhelinpalvelujen hintoihin.
  • Liittymän hankintahintaan sisältyvät rakentamiskustannukset eivät saa ylittää keskimääräisen käyttäjän kohtuullista kertasijoitusta perustasoiseen laajakaista- tai puhelinliittymään. Yleispalveluasiakkailta ei tule periä kustannuksia esimerkiksi verkkoon tehtävistä muutoksista, ellei vastaavia maksuja peritä muiltakin asiakkailta.
  • Mikäli lisäantenni on tarpeen yleispalvelun laatutason täyttämiseksi, on yleispalveluyrityksen annettava opastusta ja neuvontaa antenniratkaisuista. Käyttäjän pyynnöstä yleispalveluyrityksen on tarjottava kohtuullisella hinnalla ulkoisen lisäantennin toimitus ja asennus. Käyttäjä vastaa jatkossakin lisäantennin kohtuullisista hankinta- ja asennuskustannuksista.

Virasto soveltaa arviointiperiaatteita tutkiessaan yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuutta käyttäjän tekemän toimenpidepyynnön johdosta.

Muistio yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnista ja yhteenveto yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuutta koskevasta muistiosta saaduista lausunnoista

Lisätiedot:

Kuluttajansuoja-ryhmän päällikkö Merja Saari, p. 0295 390 541
Lakimies Marko Priiki, p. 0295 390 596


Asiasanat: Internet , Puhelin , Hinnat , Yleispalvelu , Ohjeet , Uutiset

LinkedIn Print