Antennitelevision ohjelmistotoimilupien hakuaikaa jatketaan 18.4.2016 saakka

Julkaistu 18.03.2016

Viestintävirasto on päättänyt jatkaa vuonna 2017 alkavan television ohjelmistotoimilupakauden toimilupien hakuaikaa kuukaudella. Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään julkistanut lausuntopyynnön koskien televisio-ohjelmien siirtovelvoitetta.

Viestintävirastossa on parhaillaan käynnissä antennitelevision ohjelmistotoimilupien haku, jossa toimijoiden on mahdollista hakea digitaalisen televisio- ja radiotoiminnan toimilupia UHF- ja VHF-taajuusalueiden kanavanippujen lähetyskapasiteettiin 2017 alkavalle kymmenvuotiselle lupakaudelle. Hakuajan päättymisajaksi on aiemmin ilmoitettu 21.3.2016. Hakuajan uusi päättymisaika on maanantaina 18.4.2016 klo 16.15.

Liikenne- ja viestintäministeriön tänään lausunnolle antamassa arviomuistiossa ehdotetaan, että yleisen edun kanavia koskevan siirtovelvoitteen voimassaoloa ei jatketa 31.12.2016 jälkeen. Samoin Yleisradio Oy, jolla on etuoikeus lähetyskapasiteettiin, tekee tv-jakelua koskevat päätöksensä tulevalle 2017 alkavalle toimilupakaudelle lähiaikoina. Viestintävirasto haluaa antaa toimijoille mahdollisuuden harkita näiden päätösten vaikutuksia ohjelmistotoimilupien hakemiseen.

Ohjelmistotoimiluvat pyritään hakuajan pidentämisestä huolimatta myöntämään kesällä 2016.

Lisätiedot

Kiinteät radioverkot -ryhmän päällikkö Markus Mettälä, p. 0295 390 439

Lakimies Henriikka Rosti, p. 0295 390 326

Viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi (ilman ääkkösiä)


LVM:n uutinen: Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoitteeseen kaavaillaan muutosta

Asiasanat: Taajuudet , Antennitelevisio , Toimiluvat , Uutiset

LinkedIn Print