Eurooppalaiset suuntaviivat verkkoneutraliteetille

Julkaistu 07.06.2016

Verkkoneutraliteettisääntelyä tarkentavien eurooppalaisten suuntaviivojen julkinen kuuleminen on alkanut. Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää oman näkemyksensä suuntaviivoista.

Uusi eurooppalainen verkkoneutraliteettisääntely tuli voimaan 30.4.2016. BEREC on julkaissut 6.6. luonnoksen EU:n verkkoneutraliteettia koskevan asetuksen edellyttämistä suuntaviivoista. Viestintävirasto käyttää jatkossa suuntaviivoja verkkoneutraliteetin valvonnassa muiden EU:n kansallisten viranomaisten tavoin.

Mistä internetyhteyspalvelusopimuksissa voidaan sopia? Mitä tietoja sopimuksissa on annettava? Millä perusteilla teleyritys voi rajoittaa internetliittymän käyttöä ja liikennettä? Millä edellytyksillä joillekin palveluille tai käyttäjille saa tarjota muita parempaa laatua? Muun muassa näihin verkkoneutraliteettia koskeviin kysymyksiin annetaan tarkempia ohjeita kuulemisella olevissa suuntaviivoissa.

BERECin käynnistämä julkinen kuuleminen jatkuu 18.7. saakka. Kuuleminen on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, ja lisätietoa kuulemisesta löytyy BERECin internetsivuilta. BEREC vahvistaa lopulliset suuntaviivat julkisen kuulemisen jälkeen 30.8.2016 mennessä.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat viestintäverkkoasiantuntija Klaus Nieminen p. 0295 390 528 ja lakimies Marko Priiki p. 0295 390 596. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi.

BEREC on eurooppalaisten sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin, jonka toimintaan Viestintävirasto osallistuu.

EU:n asetus, joka tuli sovellettavaksi 30.4., on viralliselta nimeltään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta .


Asiasanat: Internet , Teleyritys , Verkkovierailu , Verkot

LinkedIn Print