Ideoita kerätään ennakoinnin ja toimialatietopalvelun kehittämiseksi

Julkaistu 16.06.2016

Viestintävirasto on julkaissut avoimen kyselyn, jolla se hakee sidosryhmien näkemyksiä ennakointityön ja toimialatietopalvelun kehittämiseksi.

Tavoitteena on, että Viestintäviraston julkaisemat, viestintätoimialalta kerätyt tiedot hyödyttäisivät sidosryhmiä mahdollisimman laajasti. Pyrimme välttämään toisaalta sellaisten tietojen julkaisemista, joita on jo saatavilla muualta. Viestintäviraston nykyään julkaisemat tilastot, katsaukset, artikkelit ja tutkimukset löytyvät Viestintäviraston verkkopalvelusta Tilastot ja tutkimukset -osiosta.

Ennakointityö puolestaan auttaa Viestintävirastoa toiminnan strategisten tavoitteiden ja painopisteiden asettamisessa. Toimialan muutostrendit on tarkoitus tunnistaa mahdollisimman aikaisin ja ottaa ne viraston toiminnassa huomioon. Näin voidaan edistää kansalaisia ja elinkeinoelämää hyödyttävien uusien viestintäpalvelujen kehitystä.

Jotta voimme kehittää toimialatietopalvelua ja ennakointityötä parhaalla mahdollisella tavalla, kartoitamme sidosryhmiemme näkemyksiä ja toiveita lyhyellä kyselyllä. Toivomme, että sinullakin on muutama minuutti aikaa vastata kyselyyn. Viimeinen vastauspäivä on 30.6.2016.

Kiitos avustasi!

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Organisaatio , Uutiset

LinkedIn Print