Jarkko Saarimäki Kyberturvallisuuskeskuksen johtajaksi

Julkaistu 05.01.2016

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen johtajaksi ajalle 4.1.2016 - 31.12.2020 on nimitetty oikeustieteen maisteri Jarkko Saarimäki.

Jarkko Saarimäki on viimeksi toiminut Kyberturvallisuuskeskuksen apulaisjohtajana ja turvallisuussääntelyryhmän päällikkönä. Kyberturvallisuuskeskuksen johtajan paikka avautui edellisen johtajan Kirsi Karlamaan siirtyessä Viestintäviraston pääjohtajan tehtävään 1.1.2016.

Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo yleisten viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Tämän lisäksi Kyberturvallisuuskeskus selvittää verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin ja lisäarvopalveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia ja niiden uhkia, pitää yllä kansallista kyberturvallisuuden tilannekuvaa, huolehtii sähköisen viestinnän yksityisyydensuojasta ja tiedottaa tietoturva-asioista.

Kyberturvallisuuskeskus vastaa myös turvaluokitellun aineiston sähköiseen tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn liittyvistä turvallisuusasioista kuten viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen arvioinnista, tietoturvallisuuden arviointilaitoksien hyväksymisestä ja kansainvälisiin tietoturvavelvoitteisiin kuuluvista tehtävistä. Kyberturvallisuuskeskus edistää näiden lisäksi viranomaisille ja elinkeinoelämälle suunnatun eurooppalaisista navigaatiosatelliiteista saatavan aika- ja paikkasignaalin käyttöönottoa Suomessa.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Kirsi Karlamaa, p. 0295 390 403

Asiasanat: Tietoturva , CERT , Kyberturvallisuus , NCSA , Uutiset

LinkedIn Print