Jokaisella on oikeus kahden megan nettiin

Julkaistu 11.10.2016

Jokaisella on oikeus saada kotiinsa tai yrityksensä toimipaikkaan toimiva puhelinyhteys ja laajakaistaliittymä, jonka nopeus on vähintään 2 Mbit/s. Viestintävirasto on määrännyt yleispalveluyrityksen alueille, joilla liittymiä ei ole saatavilla kattavasti. Yleispalveluyrityksen on tarvittaessa tarjottava jokaiseen kotiin tai yrityksen toimipaikkaan toimiva liittymä.

Viestintävirasto on uudistanut puhelin- ja laajakaistapalvelujen yleispalvelupäätökset. Puhelin- ja laajakaistapalveluja koskevat yleispalveluvelvoitteet kohdistuvat aikaisempaa selvästi pienemmälle alueelle. "Viestintäverkkojen kattavuus ja palveluiden saatavuus on selvästi parantunut viime vuosina myös harvaan asutuilla seuduilla. Viestintävirastolla oli päätösten valmistelua varten käytössään myös aikaisempaa tarkemmat alueelliset tiedot palveluiden saatavuudesta", toteaa johtaja Johanna Juusela.

Se, että yleispalvelualueita on entistä vähemmän, ei vaikuta asiakkaiden oikeuteen saada käyttöönsä toimivat puhelin- ja laajakaistapalvelut. "Vaikka yleispalveluvelvoitteet supistuvat, asiakkaiden oikeudet säilyvät", painottaa kuluttajansuojaryhmän päällikkö Merja Saari. Jatkossa operaattoreiden vapaaehtoiset toimenpiteet ongelmien ratkaisussa korostuvat. Viestintävirasto voi nopeasti määrätä yleispalveluyrityksen, mikäli se on puhelin- ja laajakaistapalvelujen varmistamiseksi tarpeellista.

Jokainen voi itse merkittävästi parantaa puhelimen kuuluvuutta ja laajakaistan toimivuutta antenniratkaisuilla. Yleispalvelun kannalta riittävää on, että liittymä toimii reitittimeen tai GSM-pöytäpuhelimeen kiinnitetyn ulkoantennin avulla. Operaattoreilla on velvollisuus on neuvoa ja opastaa asiakkaita yleispalvelusta ja kuuluvuuden parantamisesta. Tietoa yleispalvelun sisällöstä ja yleisiä ohjeita langattoman liittymän kuuluvuuden parantamiseksi löytyy Viestintäviraston verkkosivuilta. Viestintävirasto auttaa, mikäli toimivan puhelin- ja laajakaistapalvelun saamisessa on ongelmia.

Suomessa jokaisella on oikeus saada vakituiseen asuntoonsa tai yrityksen kiinteään sijaintipaikkaan moitteettomasti toimiva puhelinliittymä ja vähintään 2 megan laajakaistaliittymä. Lisäksi yleispalveluun kuuluu kuulo- ja puhevammaisten tarvitsemat laajakaista- ja tekstiviestipalvelut. Oikeus yleispalveluun ei koske vapaa-ajan asuntoja. Jos yleispalveluita ei jollain alueella ole riittävästi tarjolla kaupallisesti, Viestintävirasto nimeää alueelle yleispalveluyrityksen.

Lisätietoja antavat:

Päällikkö Merja Saari p. 0292 390 514
Lakimies Anna Saarela p. 0295 390 598

Liitteet

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä yleisten puhelinpalveluiden tarjontaan [pdf, 63 KB]

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen tarjontaan [pdf, 70 KB]

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä kuulo- ja puhevammaisille henkilöille tarkoitetun videopuhelut mahdollistavan internetyhteyden (512/512 kbit/s) tarjontaan [pdf, 97 KB]

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden tekstiviestit mahdollistavan liittymän tarjontaan [pdf, 88 KB]

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen, perustelumuistio [pdf, 1 MB]

Linkit

Yleispalveluyrityksen haku

Oikeus puhelin- ja laajakaistaliittymään

Yleispalvelu

Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , Matkapuhelin , Tekstiviestit , Yleispalvelu , Uutiset

LinkedIn Print