Kansainvälinen internetin hallintaa käsittelevä kokous Suomeen

Julkaistu 02.06.2016

Verkkotunnuksia eli domain-nimiä käytetään osoitteina internetin tärkeimmissä palveluissa, kuten verkkosivujen ja sähköpostien osoitteissa. Suomessa Viestintävirasto hallinnoi fi-verkkotunnuksia ja globaalilla tasolla niistä vastaa ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). ICANN kokoontuu ensimmäistä kertaa Suomessa 27. - 30.6.2016.

Liikenne- ja viestintäministeriö, ulkoasiainministeriö ja Viestintävirasto isännöivät seuraavaa ICANNin kokousta, joka pidetään Helsingissä 27. - 30.6.2016 Finlandia-talossa. Osallistujia arvioidaan olevan noin 1000 - 1500 yli sadasta maasta. ICANNin kokoukset ovat kaikille internetistä kiinnostuneille avoimia tapahtumia ja niiden agendalla on monipuolisesti internetiin liittyviä aiheita. Suomessa pidettävä kokous on erinomainen mahdollisuus tutustua ICANNiin ja internetin ekosysteemiin.

Kansainvälinen välittäjämalli käyttöön myös Suomessa

Viestintäviraston rooli internetin nimihallinnossa on merkittävä. Viestintävirasto vastaa siitä, että .fi maatunnus toimii luotettavasti ja turvallisesti. Verkkotunnustoimiala on maailmalla voimakkaassa muutoksessa, toimiala kaupallistuu ja kilpailu on alkanut. Suomen verkkotunnustoiminta muuttuu radikaalisti 5.9.2016, jolloin otetaan käyttöön kansainvälinen välittäjämalli. "Jotta fi-tunnus säilyisi jatkossakin suomalaisten ensimmäisenä vaihtoehtona, olemme Suomessa muuttamassa toimintatapaamme kansainvälisen valtavirran mukaiseksi pois kansallisista erityispiirteistämme", linjaa johtaja Jarkko Saarimäki.

Kansainväliseen toimintamalliin siirtymisen jälkeen

jokaisella fi-verkkotunnuksen käyttäjällä pitää olla välittäjä, joka hallinnoi verkkotunnuksia käyttäjän puolesta

välittäjät tarjoavat kaikki fi-verkkotunnuksiin liittyvät palvelut, kuten hakeminen, uusiminen, siirtäminen, välittäjän vaihtaminen, irtisanominen ja tietojen päivittäminen

fi-verkkotunnusten haku vapautuu kun rajoitukset hakijan kotipaikan ja iän osalta poistuvat. Hakijan osoite voi olla missä päin maailmaa tahansa ja hakijalta ei enää vaadita vähintään 15 vuoden ikää.

myös ulkomaiset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat saada fi-verkkotunnuksen käyttöönsä

etu- ja sukunimiyhdistelmät ovat vapaasti kaikkien haettavissa.

Viestintävirasto hallinnoi fi-verkkotunnusrekisteriä, josta löytyvät kaikki fi-verkkotunnukset sekä fi-verkkotunnusvälittäjät. "Viestintävirasto vastaa edelleen fi-verkkotunnusten teknisestä toimivuudesta ja takaa verkkotunnustoiminnan korkean laadun valvomalla välittäjien toimintaa", summaa fi-verkkotunnukset-ryhmän päällikkö Juhani Juselius.

ICANNin hallintomallin uudistus kansainvälisemmäksi loppusuoralla

ICANN on USA:ssa vuonna 1998 perustettu voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka puitteissa toimii myös kansainvälisistä sidosryhmistä koostuva yhteisö. ICANNin ja ICANN-yhteisön tavoitteena on ylläpitää turvallista, vakaata ja yhteentoimivaa internetiä. ICANN vastaa globaalilla tasolla internetin verkkotunnusten ja muiden tunnisteiden, kuten IP-osoitteiden, teknisestä koordinaatiosta ja siten mahdollistaa ylipäätään maailmanlaajuisen internetin toimivuuden.

ICANNin tavoitteena on myös edistää kilpailua, hallinnoida internetin ylätason nimijärjestelmää ja kehittää internetin yksilöllisten tunnusten hallintaa. "Odotamme innolla 56. ICANN-kokouksen järjestämistä Helsingissä. Tämä kokous on uuden kokousstrategiamme mukainen, jossa keskitytään nykyisen ICANNin ohjeistuksen ja neuvonannon kehittämiseen", kertoo Senior VP David Olive Policy Development Support & GM of Istanbul Hubista. "On hienoa, että pääsemme kuulemaan sidosryhmien näkemyksiä. Voimme hyödyntää niitä geneerisiin tunnuksiin, maatunnuksiin ja IP-osoitteisiin liittyvissä prosesseissamme, joissa lähdetään ruohonjuuritasolta ja tähdätään yhteisymmärryksen saavuttamiseen."

ICANNin hallitus lähetti 10.3.2016 IANA-toimintojen siirtoesityksen (IANA Stewardship Transition Package) Yhdysvaltain hallinnon alaiselle NTIA:lle (National Telecommunications and Information Authority), joka arvioi, täyttääkö ehdotus 14.3.2014 julkaistut vaatimukset. NTIA:n odotetaan julkaisevan kantansa 10.6. tai pian sen jälkeen.

ICANNin uudeksi pääjohtajaksi on äskettäin valittu ruotsalainen Göran Marby, joka aloitti tehtävässään toukokuussa 2016.

Tervetuloa keskustelemaan verkkotunnustoiminnasta!

ICANN-kokouksen ajan Finlandia-talon aulassa on Viestintäviraston, ulkoasiainministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä Visit Helsingin yhteisosasto, jonne voi tulla piipahtamaan ja keskustelemaan internetiin liittyvistä mielenkiintoisista aiheista.

Lisätietoja:

Viestintävirasto, johtaja Jarkko Saarimäki, p. 0295 390 576

Viestintävirasto, fi-verkkotunnukset-ryhmän päällikkö Juhani Juselius, p. 0295 390 492

ICANN, Luna Madi, Communications Director, EMEA, p. +44 778097574, luna.madi(at)icann.org

Lisätietoja internetsivuilla:

ICANNin seuraava kokous

Tietoa ICANNista suomeksi Viestintäviraston sivuilla:

Ilmoittautuminen ICANNin kokoukseen

Twitteristä ICANNin Helsingin kokous löytyy tunnisteella #ICANN56

Asiasanat: Internet , Tilaisuudet , Verkkotunnukset , Uutiset

LinkedIn Print