Laajakaistaliittymien yleisyys ja hinnoittelu kansainvälisesti hyvällä tasolla

Kansainvälisten vertailututkimusten mukaan laajakaistaliittymien yleisyys kotitalouksissa on Suomessa korkealla tasolla. Lisäksi kiinteä laajakaistaliittymä on Suomessa EU:n keskiarvoa edullisempi. Jo 90 prosentissa suomalaisista kotitalouksista on käytössä laajakaistaliittymä, kun EU:n keskiarvo on 80 prosenttia kotitalouksista.

Euroopan komission tilastojen mukaan Suomi sijoittuu EU-maiden kärkeen, kun tarkastellaan laajakaistayhteyksien yleisyyttä kotitalouksissa. Tätä selittävät Suomen osalta kiinteitä laajakaistaverkkoja täydentävät kattavat ja nopeat matkaviestinverkot sekä liittymien edullinen hinnoittelu.

Suomessa 90 prosentilla kotitalouksista on käytössään laajakaista. EU-maiden keskiarvo on 80 prosenttia. Erityisesti mobiililaajakaistojen yleisyydessä Suomi on muihin EU-maihin verrattuna omassa kategoriassaan, kun Suomessa on peräti 138 mobiililaajakaistaa 100 asukasta kohden, ja EU-keskiarvo on vain 72 liittymää 100 asukasta kohden.

Komissio teettää vuosittain myös kiinteän laajakaistan hintavertailun. Uusimman vertailun keskeisenä havaintona on laajakaistahintojen lasku Euroopassa. Erityisesti nopeissa, yli 30 megan yhteyksissä on havaittavissa merkittävää laskua. Suomessa kiinteä laajakaistaliittymä on tutkimuksen mukaan kaikissa nopeusluokissa EU:n keskiarvoa edullisempi.

Lisätietoja artikkelissa Laajakaistaliittymien yleisyys ja hinnoittelu kansainvälisesti verraten hyvällä tasolla.

Lisätietoja

Viestintämarkkina-asiantuntija Hanne Mikkonen, p. 0295 390 652

Asiasanat: Internet , Hinnat , Laajakaista , Liittymä , Mobiililaajakaista , Tilastot , Uutiset

LinkedIn Print