Määräys 33 hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta on päivitetty

Julkaistu 20.12.2016

Viestintäviraston määräys 33 hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta on julkaistu päivitettynä versiona: 33 G/2016 M. Uusi määräys astuu voimaan 1.1.2017.

Määräyksen olennaisin muutos liittyy harvaanasuttujen alueiden taajamien hätäliikenteen varmistusvaatimukseen. Aikaisemmin määräyksen 7 §:n mukaisen hätäpuheluun käytettävän verkon varmistamisvaatimuksen piirissä olevien taajamien listaa (määräyksen liite 1) on päivitetty Tilastokeskuksen vuosittain tekemän määrittelyn pohjalta. Määräystä on muutettu siten, että jatkossa taajamalistaa ei enää säännöllisesti päivitetä, vaan varmistamisvaatimus kohdistuu jatkossa pysyvästi niihin harvaanasuttujen alueiden taajamiin, joissa varmistusta edellytettiin vuoden 2015 lopussa määräyksen edellisen version mukaisesti. Määräyksen 4 §:ssä on selvennetty vaatimusta mahdollistaa hätäpuhelu toisen teleyrityksen verkon kautta, kun käyttäjä on oman matkaviestinverkon kuuluvuusalueen ulkopuolella. Lisäksi hätäliikenteen määräykseen ja sen soveltamisohjeisiin on tehty muuttamia lähinnä vaatimusten teknistä toteutusta selventäviä muutoksia.

Määräys 33 hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Lisätiedot

Päällikkö Timo Leppinen, puhelin 0295 390 572

Lakimies Anu Kettunen, puhelin 0295 390 536


Asiasanat: Puhelin , Hätäliikenne , Toimivuus , Verkot , Viat ja häiriöt , Yleispalvelu , Määräykset , Uutiset

LinkedIn Print