Nopea laajakaista etenee

Julkaistu 11.02.2016

Vuonna 2015 saatiin noin 15 000 uutta haja-asutusalueen kotitaloutta ja yritysten toimipaikkaa nopean laajakaistan saatavuuden piiriin. Valtion myöntämää laajakaistatukea on vielä noin 23 miljoonaa euroa jäljellä.

Laajakaista 2015 -hankkeen avulla rakennetut kuituverkot tavoittavat arviolta 70 000 haja-asutusalueiden kotitalouksista ja yritysten toimipaikoista.

Tukea on myönnetty vuoden 2015 loppuun mennessä yhteensä 72,3 miljoonaa euroa, josta Viestintäviraston myöntämän valtiontuen osuus on 47,7 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa tukea oli maksettu valmistuneille hankkeille kaiken kaikkiaan 42,4 miljoonaa euroa ja tästä Viestintäviraston maksaman valtiontuen osuus oli 24,3 miljoonaa euroa.

Hankkeen avulla rakennettiin uutta kuituverkkoa vuoden 2015 aikana noin 3 200 km ja kaiken kaikkiaan verkkoa on rakennettu 17 200 km.

Uusia nopeita laajakaistaliittymiä myytiin hankkeen verkkoihin vuoden aikana noin 3 300 kpl ja näistä valtaosa oli nopeudeltaan 100 Mbit/s-liittymiä. Liittymämäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 14 prosenttia. Kaikkiaan liittymiä on myyty 26 700 kappaletta.

Laajakaista 2015 -hankkeen tavoitteena oli rakentaa valokuituverkkoa haja-asutusalueille 120 000 kotitalouden ja yrityksen saataville. Euroopan komissio myönsi neljä vuotta jatkoaikaa tuen myöntämiselle ja maksamiselle haja-asutusalueiden laajakaistahankkeille. Laajakaistahanke jatkuu nyt Nopea laajakaista -hankkeen nimellä.

Valtion myöntämää laajakaistatukea on vielä noin 23 miljoonaa euroa jäljellä. Maakuntaliitot suunnittelevat jopa 45 hankealueen osalta hankkeen toteuttajien kilpailuttamista. Näitä maakuntia ovat Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Kainuu ja Keski-Suomi. Lähitulevaisuudessa on odotettavissa uusia hankkeita ja parempaa saatavuutta haja-asutusalueiden asukkaille.


Lisätietoja antavat:

Viestintämarkkina-asiantuntija Essi Hytti, p. 0295 390 535
Viestintäverkkoasiantuntija Harri Grönroos, p. 0295 390 608
Päällikkö Päivi Peltola-Ojala, p. 0295 390 539

Asiasanat: Internet , Laajakaista , Verkot , Uutiset

LinkedIn Print