Pohjoismaiset sääntelyviranomaiset toivovat joustavuutta viestintäalan EU-sääntelyyn

Julkaistu 06.07.2016

Euroopan komissio on parhaillaan valmistelemassa digitaalisiin sisämarkkinoihin tähtäävää sääntelypakettia. Pohjoismaiset sääntelyviranomaiset ovat muodostaneet yhteiset kannat keskeisimmistä tulevaisuuden telesääntelyn kysymyksistä. Pohjoismaisten viranomaisten mukaan nykyinen sääntely ei vastaa alan nopeaa kehitystä. Uutta lainsäädäntöä pitäisi valmistella tuleva kehitys huomioiden.

EU:n nykyinen telesääntely ei kykene vastaamaan alan uusiin ja tuleviin haasteisiin. On tärkeää varmistaa kansalaisille nopean laajakaistan saatavuus. Tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu sääntelyä lisäämällä. Uusien internetissä tarjottavien palvelujen, kuten Netflix ja Skype, osalta pohjoismaiset viranomaiset suosittelevat varovaisia sääntelytoimenpiteitä. Myös vakiintuneilta toimijoilta sääntelytaakkaa tulisi mahdollisuuksien mukaan keventää. Näin voidaan tukea innovaatioiden ja uusien liiketoimintamallien syntymistä.

Pohjoismaisten viranomaisten mukaan myöskään radiotaajuuksien jakoon ei tarvita lisää sitovaa EU-tason sääntelyä. Lisäsääntelyn sijaan voidaan kehittää nykyistä Euroopan tason yhteistyötä. Näin kansalaisille voidaan varmistaa mahdollisuus seuraavan sukupolven nopeiden matkaviestinpalvelujen käyttöön.

The EU telecommunications legislation for the Digital Single Market - The Nordic NRAs' viewpoints [pdf, 28 KB]

Lisätietoja antavat:

Johtaja Johanna Juusela, p. 0295 390 402

Pääjohtaja Kirsi Karlamaa, p. 0295 390 403

Asiasanat: Internet , Puhelin , Taajuudet , Televisio , Kilpailu , Laajakaista , Markkinat , Saatavuus , Uutiset

LinkedIn Print