Postille uhkasakko tehostamaan yleispalvelukirjeiden jakelua

Julkaistu 07.11.2016

Viestintävirasto asettaa Posti Oy:lle 100 000 euron uhkasakon tehostamaan yleispalvelukirjeiden viisipäiväisessä jakelussa esiintyneiden puutteiden korjaamista. Yleispalvelukirjeitä ovat postimerkkikirjeet. Yrityskirjeet sekä sanoma- ja aikakauslehtien jakelu ei kuulu Viestintäviraston valvontaan.

Posti on toistuvasti rikkonut postilain mukaista velvollisuutta jakaa yleispalvelukirjeet viitenä päivänä viikossa. Viestintäviraston saaman selvityksen mukaan viisipäiväinen jakelu jäi tämän vuoden kesä–syyskuussa toteutumatta keskimäärin noin joka sadannen yleispalvelukirjeen osalta. Vain vähäinen osa häiriöistä on johtunut ylivoimaisista esteistä, jotka postilain mukaan oikeuttavat poikkeamaan viisipäiväisestä jakelusta.

"Vaikka häiriöt koskevat kokonaisuutena vain pientä osaa yleispalvelukirjeistä, ne ovat kuitenkin olleet vakavia ja toistuvia", toteaa päällikkö Merja Saari.
Viestintävirasto velvoittaa Postia ryhtymään toimenpiteisiin jakeluhäiriöiden poistamiseksi. Viimeistään tammikuussa viisipäiväisen jakelun ulkopuolelle saa jäädä kuukausitasolla enintään 0,4 prosenttia ja huhtikuun lopulla enintään 0,2 prosenttia kaikista jakelussa olleista yleispalvelukirjeistä. Lisäksi Postin on jatkettava jakelun toteutumisen tehostettua seurantaa.

Posti ei ole saanut yleispalvelukirjeiden jakelua postilain edellyttämälle tasolle kahdesta Viestintäviraston aikaisemmin antamasta päätöksestä huolimatta. Tästä syystä päätöstä on tehostettu 100 000 euron uhkasakolla.

Päätös koskee ainoastaan yleispalvelukirjeitä. "Yrityskirjeiden ja lehtien jakelutiheys ja muu jakelun laatu määräytyvät niissä sopimuksissa, joita asiakasyritykset tekevät Postin kanssa", täsmentää apulaisjohtaja Petri Makkonen.

Postilain mukaan yleispalvelukirjeet on keräiltävä ja jaettava viitenä arkipäivänä viikossa. Velvollisuudesta voidaan poiketa tilapäisesti vain postin saajasta, liikenteen keskeytyksestä tai muusta ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä.

Yleispalveluun kuuluvat enintään kahden kilon painoiset postimerkkikirjeet tai muut vastaavat käteismaksulliset kirjelähetykset. Velvollisuus viisipäiväiseen jakeluun ei siten koske yritysten käyttämiä, sopimuksiin perustuvia kirjepalveluja kuten esimerkiksi laskuja. Myös lehtien ja osoitteettoman mainospostin jakelu jäävät viisipäiväisen jakeluvelvoitteen ulkopuolelle.

Viestintäviraston päätös uhkasakon asettamisesta yleispalvelukirjeiden jakeluhäiriöiden korjaamiseksi

Viestintäviraston uutinen 2.2.2016: Viestintävirasto valvoo yleispalvelukirjeiden jakelua edelleen tehostetusti

Lisätietoja:

Merja Saari, päällikkö, p. 0295 390 541
Petri Makkonen, apulaisjohtaja, p. 0295 390 516
Markus Ström, lakimies, p. 0295 390 686

Asiasanat: Posti , Jakelu , Kirje , Postinjakelu , Yleispalvelu , Uutiset

LinkedIn Print