Radiolaitteita koskevat pelisäännöt uudistuvat - käyttäjille parempia radiolaitteita

Julkaistu 29.06.2016

Radiolaitteita koskevat vaatimukset muuttuivat EU-alueella 13.6.2016. Muutoksen myötä myös vastaanottoon tarkoitettujen laitteiden vaatimukset tiukentuvat häiriöttömyyden varmistamiseksi.

Tuotteiden vapaa liikkuminen on yksi Euroopan unionin markkinoiden pääperiaatteista ja tavoitteista. EU-alueella myytäville radiolaitteille on asetettu yhtenäiset vaatimukset radiolaitedirektiivissä, jota sovelletaan 13.6.2016 alkaen. Uusilla vaatimuksilla varmistetaan, että käyttäjille tarjolla olevat radiolaitteet ovat turvallisia ja toimivat häiriöttömästi. Viestintävirasto valvoo Suomessa myytäviä radiolaitteita.

Radiolaitteiden määrä kasvaa koko ajan, ja radiotaajuuksia on käytössä rajallinen määrä. Uudet vaatimukset ottavat entistä paremmin huomioon erilaisten langattomien laitteiden lisääntymisen. Tiettyjä laiteryhmiä, kuten vastaanottimia ja radiokomponentin sisältäviä sähkölaitteita, koskevat vaatimukset tiukentuvat. Näin varmistetaan, että erilaiset radiotaajuuksia käyttävät laitteet toimivat yhdessä häiriöttömästi. Radiolaitteita ovat esimerkiksi älypuhelin, auton keskuslukitus tai kodinkone, jossa on radiokomponentti langatonta viestintää varten. Myös pelkästään vastaanottamiseen tarkoitettujen radiolaitteiden vaatimukset tiukentuvat häiriöttömyyden varmistamiseksi. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi TV-vastaanottimet. Lisäksi uudet säännökset antavat Euroopan komissiolle mahdollisuuden asettaa vaatimuksia radiolaitteiden ja lisälaitteiden yhteentoimivuudelle tai radiolaitteiden ja ohjelmistojen yhdistelmien vaatimustenmukaisuudelle.

Muutos selkeyttää kaupan koko jakeluketjun, myös maahantuojan ja myyjän, vastuuta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Maahantuojan ja myyjän tulee omalta osaltaan varmistaa, että käyttäjät saavat käyttöönsä häiriöttömästi toimivia laitteita. Laitteen mukana tulee antaa tieto maista, joissa laitteen käyttöön liittyy rajoituksia. Ostajan on saatava jatkossa laitteen mukana riittävät käyttö- ja turvallisuusohjeet sekä tieto laitteen toimintataajuudesta ja laitteen tehosta. Myös valmistajan ja maahantuojan yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystiedot edistävät tuotteiden jäljitettävyyttä. Maahantuojan ja myyjän tulee tehdä yhteistyötä Viestintäviraston kanssa ja toimittaa sen pyytämät tiedot.

CE-merkintä kertoo vaatimustenmukaisuudesta

Radiolaitteen valmistajan on laadittava radiolaitteelle EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EU declaration of conformity). Maahantuojan ja myyjän on varmistettava, että ostaja saa laitteen mukana valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Lisäksi maahantuojan ja myyjän on varmistettava, että laitteet ovat CE-merkittyjä. Kuluttajan kannattaakin radiolaitetta hankkiessaan tarkistaa CE-merkintä ja se, että laitteella on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuus on kaikkien etu.

Radiolaitedirektiivi

Radiolaitedirektiiviä (RED) sovelletaan koko EU-alueella 13.6.2016 lähtien. RED saatettiin Suomessa voimaan kansallisen lainsäädännön muutoksilla, jotka tulivat voimaan 20.6.2016.

RED antaa laitevalmistajille yhden vuoden siirtymäajan (13.6.2016 - 12.6.2017), jonka jälkeen kaikkien markkinoille saatettavien radiolaitteiden tulee täyttää RED:n nojalla asetetut vaatimukset. EU:ssa saa 13.6.2017 lähtien saattaa markkinoille vain RED:n mukaisia radiolaitteita.

Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU

Tietoyhteiskuntakaari

Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Ritva Suurnäkki, p. +358 295 390 645

radiotarkastusasiantuntija Milla Kuokkanen, p. +358 295 390 354

Viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi.

Asiasanat: Taajuudet , Radiolaite , Vaatimustenmukaisuus , Valvonta , Uutiset

LinkedIn Print