Ratkaisuja tuulivoimasta johtuviin ongelmiin on haettu yhteistyöllä

Julkaistu 10.05.2016

Viestintäviraston perustama työryhmä on kartoittanut tuulivoiman radiojärjestelmille aiheuttamia ongelmia sekä hakenut niihin ratkaisuja, joita voidaan lainsäädäntöä muuttamatta ottaa joustavasti käyttöön. Vaikka yhteisiä ratkaisuja ei löytynyt, työryhmä päätyi toimintasuosituksiin.

Energia-alan yrityksistä, järjestöistä ja teleyrityksistä sekä viranomaistahoista koostuva työryhmä on hakenut toimintamalleja, joilla tuulivoimayhtiöt, TV- ja matkaviestinoperaattorit sekä radiojärjestelmien eri käyttäjätahot voisivat tehdä yhteistyötä ongelmatilanteissa.

Työryhmässä ei voitu muodostaa telealaa ja tuulivoima-alaa koskevia ratkaisuja. Kuitenkin työryhmä kannustaa yrityksiä paikalliseen yhteistyöhön ongelmien ratkaisussa sekä kuluttaja-asioissa tiedottamisessa. Tuulivoima-ala ja matkaviestinoperaattorit päätyivät yhteiseen suositukseen yritysten välisestä vastuunjaosta.

Työryhmän mukaan hyvällä ennakkosuunnittelulla ja yhteistyöllä tulisi minimoida häiriöt huomioimalla radioverkot tuulivoiman sijoitusratkaisuissa.

Viestintävirasto huolehtii siitä, että Suomessa on monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet. Viestintävirasto muistuttaa kotitalouksia ja taloyhtiöitä siitä, että kunnollinen antennijärjestelmä on perusedellytys laadukkaalle TV-vastaanotolle. TV-antennijärjestelmät ovat kiinteistön omistajan vastuulla. Puutteellinen antennijärjestelmä voi vaarantaa TV-signaalin vastaanoton.

Lisätietoja

Päällikkö Heidi Himmanen p. 0295 390 441, heidi.himmanen(at)viestintavirasto.fi.

Työryhmän loppuraportti [pdf, 2 MB]

Muuta asiaan liittyvää

Tiedote tuulivoimapuiston rakentajille

VTT:n tutkimusraportti [pdf, 13 MB]

Antennitelevisio pientaloissa

Asiasanat: Taajuudet , Uutiset

LinkedIn Print