Telepalvelujen käytössä ei nähty suuria käänteitä vuoden 2016 alkupuoliskolla

Julkaistu 05.10.2016

Viestintäviraston alkuvuodelta kokoamat laajakaista-, puhelin- ja kiinteän verkon tv-palveluita koskevat tilastot noudattavat jo aiemmin ilmenneitä trendejä. Nopeiden laajakaistapalvelujen käyttö kasvaa edelleen voimakkaasti hitaampien tiedonsiirtopalvelujen ja perinteisten puhe- ja viestipalvelujen kustannuksella.

Matkaviestinverkossa siirrettiin vuoden 2016 tammi-kesäkuussa 75 prosenttia enemmän dataa kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Kasvu on suhteellisesti hieman hidastunut, mutta on kuitenkin määrällisesti aiempaa suurempaa. Samaan aikaan matkapuhelinminuutteja soitettiin hivenen vähemmän ja tekstiviestejä lähetettiin 10 prosenttia vähemmän kuin alkuvuonna 2015.

Kun lasketaan yhteen sekä kiinteässä että matkaviestinverkossa toimivat yhteydet, oli Suomessa kesäkuun 2016 päättyessä noin 3,8 miljoonaa pelkästään tiedonsiirtoon käytettävää laajakaistaliittymää. Kun mukaan otetaan myös puhe- ja viestipalveluihin käytetyt mobiililiittymät sekä koneliittymät (M2M), oli Suomessa peräti 10,9 miljoonaa liittymää, jotka sisälsivät tiedonsiirtopalvelun.

Kesäkuun 2016 lopussa Suomessa oli käytössä alle 100 000 kokonaan valokuituyhteydellä toteutettua liittymää, vaikka kasvua oli 15 prosenttia. Tämä antaa kuitenkin erittäin suppean kuvan valokuitukaapeleihin perustuvien nopeiden laajakaistayhteyksien käytöstä. Kun mukaan lasketaan ratkaisut, joissa valokuitukaapeli yltää kiinteistölle asti, määrä nousee noin 650 000 liittymään. Lisäksi suuri osa kaapeli-tv-verkon laajakaistayhteyksistä on toteutettu valokuitukaapelilla hyvin lähelle asiakasta.

Tietoja on esitetty tarkemmin seuraavissa nettiartikkeleissa:

Kuinka paljon valokuituyhteyksiä on käytössä Suomessa?

Mobiilidatan käyttö kasvaa, puhelut vähenevät

Rajoittamattoman tiedonsiirron mobiilidataliittymät jatkavat yleistymistään

Lisätietoja:

Petri Järvikuona, p. 0295 390 104

Joonas Orkola, p. 0295 390 493

Asiasanat: Internet , Puhelin , Taajuudet , Televisio , Antenni , Antennitelevisio , Kaapeli , Laajakaista , Liittymä , Matkapuhelin , Mobiililaajakaista , Saatavuus , Verkot , Artikkelit , Tilastot , Uutiset

LinkedIn Print