Teletoiminnan investoinnit kasvoivat vuonna 2015

Julkaistu 05.07.2016

Viime vuonna teletoimintaan tehdyt investoinnit olivat yhteensä 680 miljoonaa euroa kasvun ollessa 12 % edeltävään vuoteen verrattuna. Samaan aikaan teletoiminnan kokonaisliikevaihto laski.

Teleyritysten kiinteään verkkoon tekemät investoinnit kasvoivat 16 %, ja olivat vuonna 2015 noin 360 miljoonaa euroa. Kasvu perustui suurimmaksi osaksi Cinian merikaapelihankkeeseen tehtyihin investointeihin. Matkaviestinverkon investoinnit puolestaan kasvoivat 18 % ja olivat yhteensä noin 280 miljoonaa euroa. Tv- ja radiotoimintaan tehtyjen investointien määrä sen sijaan laski 31 % vuodesta 2014 ja ne olivat yhteensä noin 40 miljoonaa euroa. Investointeihin on laskettu mukaan Suomessa toimivien teleyritysten aineelliset ja aineettomat investoinnit, ja ne sisältävät myös investoidut laajakaistatuet.

Mobiililaajakaistaliittymien määrän kasvu näkyi myös tulonmuodostuksessa

Teletoiminnasta kertyi liikevaihtoa vuonna 2015 yhteensä vajaat 3,4 miljardia euroa. Kiinteän verkon telepalveluista kertyi teleyrityksille tuloja hieman alle 1,2 miljardia, matkaviestinverkon palveluista noin 1,8 miljardia sekä tv- ja radiopalveluista 360 miljoonaa. Kokonaisuudessaan teletoiminnan liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 4 %. Kiinteän verkon tulot laskivat 7 %, matkaviestinverkon tulot 1 % ja tv- ja radiotoiminnan tulot 3 %.

Teleyritysten kuukausimaksullisista rajoittamattoman tiedonsiirron sisältävistä mobiililiittymistä saamat tulot kasvoivat jopa noin 17 % yli 600 miljoonaan euroon. Vastaavasti matkaviestinverkon tukkutulot vähenivät noin 16 % vuodesta 2014 muun muassa operaattorien toisilleen maksamien alentuneiden terminointimaksujen seurauksena.

Verrattaessa muutoksia vuosien 2014 ja 2015 välillä, on huomioitu vain ne toimijat, joilta on saatu molempia vuosia koskevat tiedot. Vuotta 2015 koskevat euromääräiset tiedot käsittävät kaikki teleyritykset.

Lisää aiheeseen liittyviä tilastoja on Viestintäviraston internetsivuilla

Lisätietoja:

Joonas Orkola, p. 0295 390 493, etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi

Petri Järvikuona, p. 0295 390 104, etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Tilastot , Uutiset

LinkedIn Print