Television ohjelmistotoimilupakierros jatkuu

Julkaistu 10.11.2016 | Päivitetty 19.01.2017

Viestintävirasto ja valtioneuvosto jatkavat kesäkuussa keskeytettyä antennitelevision ohjelmistotoimilupien hakukierrosta. Hakijoilla on mahdollisuus täydentää ja muuttaa hakuaan 25.11.2016 saakka.

Valtioneuvosto keskeytti kesäkuussa 2016 antennitelevision UHF-verkon ohjelmistotoimilupakierroksen, Norkringin ilmoitettua luopuvansa sille aiemmin myönnetyistä verkkotoimiluvista. Viestintävirasto ilmoitti samanaikaisesti toimilupakierroksen keskeyttämisestä VHF-verkon ja Pohjanmaan alueellisen kanavanipun osalta, koska eri antenniverkkojen toimilupahakemuksia on tarkoituksenmukaisinta käsitellä yhdessä.

Valtioneuvosto myönsi palautuneiden kanavanippujen verkkotoimiluvat Digitalle 10.11.2016, joten television ohjelmistotoimilupakierrosta voidaan nyt jatkaa. Tämänhetkisen arvion mukaan valtioneuvosto myöntää toimiluvat UHF-verkon kanavanippuihin ja Viestintävirasto myöntää toimiluvat VHF-verkkoon sekä Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun. Ohjelmistotoimiluvat tullaan myöntämään samanaikaisesti tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Alkuperäiselle hakukierrokselle osallistuneet hakijat voivat muuttaa aiempaa hakemustaan ja täydentää hakuaan esimerkiksi uusilla kanavilla. Uusia hakijoita toimilupakierrokselle ei enää oteta, mutta uudet toimijat voivat hakea vapaata kapasiteettia kierroksen jälkeen. Muutokset ja täydennykset hakemuksiin tulee toimittaa Viestintävirastolle viimeistään 25.11.2016.

Lisätietoa

Television ohjelmistotoimilupakierros on keskeytetty toistaiseksi

Viestintävirasto siirtää television ohjelmistotoimilupahakemuksia valtioneuvostolle

Antennitelevision ohjelmistotoimilupien hakukierros on päättynyt - Viestintävirastolle 81 hakemusta

LVM uutisoi:

Antennitelevision verkkotoimilupa Digita Oy:lle

Norkring luopuu verkkotoimiluvistaan, nykyisille toimiluville jatkoaika

Lisätiedot

Lakimies Henriikka Rosti, puh. 0295 390 326
Päällikkö Markus Mettälä, puh. 0295 390 439
Sähköposti:etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi

Asiasanat: Taajuudet , Televisio , Toimiluvat , Uutiset

LinkedIn Print