Television ohjelmistotoimilupakierros on keskeytetty toistaiseksi

Julkaistu 20.06.2016

Viestintävirasto on omalta osaltaan keskeyttänyt meneillään olevan television ohjelmistotoimilupakierroksen. Syynä keskeytykseen on se, että verkkoyhtiö Norkring As on luopunut UHF-taajuusalueen verkkotoimiluvistaan. Nämä verkkotoimiluvat tulee jakaa uudelleen ennen ohjelmistotoimilupien myöntämistä.

Viestintävirasto on päättänyt omalta osaltaan keskeyttää meneillään olevan antennitelevision ohjelmistotoimilupakierroksen. Keskeytys koskee UHF-taajuusalueen lisäksi myös VHF-verkkoon ja Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun myönnettäviä toimilupia. Eri antenniverkkojen toimiluvat muodostavat kokonaisuuden, jota on tarkoituksenmukaisinta käsitellä yhdessä. Näin ollen kaikkien antenniverkkojen toimiluvat tullaan myöntämään samanaikaisesti, kun UHF-alueen B-, C- ja D-kanavanippujen verkkotoimilupien uusi hakukierros on saatu päätökseen.

Viestintävirasto järjesti vuoden 2016 alkupuolella hakukierroksen, jossa ohjelmistoyhtiöiden oli mahdollista hakea ohjelmistotoimilupaa kaikkiin Suomessa käytössä oleviin antennitelevisioverkkoihin. UHF-taajuusalueen kanavanippuihin kohdistui enemmän ensisijaisia toimilupahakemuksia kuin niissä on vapaata kapasiteettia, joten Viestintävirasto siirsi toukokuussa kaikki UHF-verkkoa koskevat toimilupahakemukset valtioneuvoston ratkaistaviksi.

Katso myös

Viestintävirasto siirtää television ohjelmistotoimilupahakemuksia valtioneuvostolle

Antennitelevision ohjelmistotoimilupien hakukierros on päättynyt – Viestintävirastolle 81 hakemusta

Norkring luopuu verkkotoimiluvistaan, nykyisille toimiluville jatkoaika

Lisätiedot

Lakimies Henriikka Rosti p. 0295 390 326

Päällikkö Markus Mettälä, p. 0295 390 439

Viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi (ilman ääkkösiä)

Asiasanat: Taajuudet , Televisio , Antennitelevisio , Uutiset

LinkedIn Print