Vahvan sähköisen tunnistamisen tarjoajat jatkavat

Julkaistu 01.09.2016

Pankit, teleyritykset ja Väestörekisterikeskus sitoutuivat ylläpitämään tunnistuspalveluidensa luotettavuutta EU-vaatimuksia vastaavalla tasolla. Ne ovat myös aktiivisesti mukana valmistelemassa Viestintäviraston kanssa tunnistusvälityspalveluiden tuloa markkinoille.

Kaikki vahvan sähköisen tunnistamisen tarjoajat ovat ilmoittaneet, että ne jatkavat tunnistuspalvelun tarjoamista myös heinäkuun alussa muuttuneen tunnistus- ja luottamuspalvelulain (617/2009) mukaisesti. Määräaika ilmoittamiselle täyttyi 31.8.2016.

Lain muutoksella tarkennettiin tietoturvallisuuden hallinnan vaatimuksia ja jaettiin vahvat tunnistusvälineet kahteen varmuustasoon. Vaatimukset vastaavat tuoretta EU:n eIDAS-asetusta, joka koskee rajat ylittävää sähköistä tunnistamista.

Kaikki vahvat sähköiset tunnistusvälineet kelpaavat siten edelleen esimerkiksi julkishallinnon palveluissa, joissa vaaditaan lain mukaista vahvaa sähköistä tunnistamista.

Vahvoja sähköisiä tunnistusvälineitä ovat tällä hetkellä pankkien tarjoamat TUPAS-tunnisteet eli verkkopankkitunnukset, mobiiliteleyritysten tarjoamat mobiilivarmenteet ja Väestörekisterikeskuksen tunnistusvarmenne, joka on poliisin myöntämän henkilökortin sirulla tai erilaisten toimikorttien sirulla.

Viestintävirasto ja palveluntarjoajat jatkavat yhdessä aktiivista valmistelua kohti tunnistuspalvelutoiminnan seuraavaa, toukokuussa 2017 olevaa etappia. Silloin tunnistusvälineen tarjoajat ja muutetun lain mukaiset Viestintäviraston rekisteriin ilmoittautuneet tunnistusvälityspalvelun tarjoajat muodostavat luottamusverkoston, jossa välineet on tarjottava välityspalvelun välitettäväksi. Tavoitteena on, että välityspalvelut voivat aikaisempaa helpommin tarjota asiointipalveluille keskitetysti useita tunnistusvälineitä.

Lisätietoa:

Lakimies Anne Lohtander, puh. 0295 390618

Viestintäviraston teknisen ohjauksen katsaus 1/2016 [pdf, 631 KB]

Rekisteri tunnistuspalvelun tarjoajista

Aiheesta lisää Teema-artikkeleissa

Eidas tuo muutoksia sähköiseen tunnistamiseen ja luottamuspalveluihin EU:ssa


Asiasanat: Tietoturva , Kyberturvallisuus , Tietosuoja , Uutiset

LinkedIn Print