Vahvan sähköisen tunnistamisen tekniset vaatimusmäärittelyt julkaistu

Julkaistu 02.11.2016 | Päivitetty 28.11.2016

Viestintäviraston tänään antama määräys tunnistus- ja luottamuspalveluista sitä täydentävine ohjeineen muodostaa vahvan sähköisen tunnistamisen teknisten vähimmäisvaatimusten kokonaisuuden. Aineisto on valmisteltu yhdessä sidosryhmien kuten pankkien, teleyritysten ja Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Määräys ja ohjeet määrittelevät mm. tunnistuspalvelujen tietoturvavaatimuksia, vaatimuksenmukaisuuden arviointia ja tunnistustapahtumien välityksen yhteentoimivuutta eri palveluntarjoajien välillä. Ne kattavat myös sähköiset luottamuspalvelut eli sähköiset allekirjoitukset, leimat ja aikaleimat sekä rekisteröidyt sähköiset jakelupalvelut ja verkkosivustojen varmenteet.

Tunnistus- ja luottamuspalvelulain muutokset tulivat voimaan 1.7.2016. Lain muutoksella tarkennettiin mm. vahvan sähköisen tunnistamispalvelun tarjoajien tietoturvallisuuden hallinnan vaatimuksia ja jaettiin vahvat tunnistusvälineet kahteen varmuustasoon. Vaatimukset vastaavat EU:n eIDAS-asetusta, joka koskee rajat ylittävää sähköistä tunnistamista ja luottamuspalveluita.

Viestintävirasto ja palveluntarjoajat jatkavat tunnistuspalvelutoiminnan valmistelua kohti seuraavaa etappia. Toukokuussa 2017 tunnistusvälineen tarjoajat ja muutetun lain mukaiset Viestintäviraston rekisteriin ilmoittautuneet tunnistusvälityspalvelun tarjoajat muodostavat luottamusverkoston, jossa tunnistusvälineet ovat käytettävissä välityspalveluiden kautta.

Liiteet:

Viestintäviraston määräys 72 sähköisistä tunnistus- ja luottamuspalveluista

Ohje sähköisen tunnistus- ja luottamuspalveluiden ilmoituksista

Tunnistus- ja luottamuspalveluiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnit

Lisätietoa:

Lakimies Hanna Heiskanen, p. 0295 390 643

Rekisteri tunnistuspalvelun tarjoajista:

Aiheesta lisää Teema-artikkeleissa:

Eidas tuo muutoksia sähköiseen tunnistamiseen ja luottamuspalveluihin EU:ssa

Vahvan sähköisen tunnistamisen tarjonnassa ei naamavippi kelpaa


Asiasanat: Tietoturva , Sähköinen allekirjoitus , Sähköinen asiointi , Uutiset

LinkedIn Print