Viestintävirasto ja Venäjän taajuushallinto neuvottelivat taajuuksien käytöstä

Julkaistu 11.05.2016

Suomen ja Venäjän taajuushallinnot ovat neuvotelleet matkaviestin- sekä televisiotaajuuksien käytöstä raja-alueilla. Neuvottelut käytiin Moskovassa 25.-27.4.2016. Useat Suomen kannalta tärkeät asiat etenivät.

Koordinointineuvottelujen tarkoituksena on sopia taajuuksien käytöstä raja-alueilla siten, että kummatkin maat voivat käyttää taajuuksia mahdollisimman tehokkaasti ja häiriöttömästi.

Langaton laajakaista 700 MHz, 1427-1518 MHz ja 452,5-457,5 / 462,5-467,5 MHz taajuusalueilla

Kokouksessa jatkettiin neuvotteluja Suomen tulevien 700 MHz:n langattomien laajakaistaverkkojen ja Venäjän televisiokäytön välisestä taajuuksien koordinoinnista. Lisäksi aloitettiin 1427 - 1518 MHz:n taajuusaluetta koskevan sopimuksen valmistelu. Tämä taajuusalue on Suomessa tarkoitus ottaa langattomien laajakaistaverkkojen käyttöön. 450 MHz taajuusalueen laajakaistasopimusta sovittiin päivitettäväksi siten, että kyseisen kaistan LTE-käyttö olisi joustavampaa maiden välisillä raja-alueilla. Työ edellä mainittujen taajuusalueiden osalta jatkuu kirjeenvaihdolla vuoden 2016 aikana.

Taajuusalueet 3400-3600 MHz ja 3600-3800 MHz

Taajuusalueiden 3400 - 3600 MHz ja 3600 - 3800 MHz osalta Venäjä ei ollut valmis nykyisin käytössä olevien radiojärjestelmiensä suojaamisen vuoksi jatkamaan neuvotteluja, vaan näiden osalta asiaan voidaan palata tulevaisuudessa, mikäli tilanne Venäjän taajuuksienkäytössä muuttuu.

Viestintäviraston edustajien lisäksi Suomen delegaatiossa olivat mukana Telia Sonera Finlandin, Elisan ja DNA:n edustajat.

Lisätietoja

Apulaisjohtaja Tapio Penkkala, p. 0295 390 434

Mobiiliverkot-ryhmän päällikkö Petri Lehikoinen, p.0295 390 453


Asiasanat: Taajuudet , Uutiset

LinkedIn Print