Viestintävirasto myönsi radion ohjelmistotoimilupia

Julkaistu 28.04.2016

Viestintävirasto on myöntänyt 4 uutta ohjelmistotoimilupaa analogiseen radiotoimintaan 13 paikkakunnalle Suomessa.

Tammikuun lopussa päättyneellä radion ohjelmistotoimilupien hakukierroksella oli haettavana ohjelmistotoimilupia yhdelle uudelle taajuudelle Jämsän seudulla ja kuudelletoista kesällä 2015 käydyn toimilupakierroksen jäljiltä vapaaksi jääneelle taajuudelle. Lisäksi Helsinkiin oli haettavana ohjelmistotoimiluvat kahdelle taajuudelle.

Viestintävirasto myönsi ohjelmistotoimilupia yhteensä kolmelletoista uudelle taajuudelle analogisen FM-radiotoiminnan käyttöön.

Viestintäviraston myöntämistä toimiluvista kolme myönnettiin kokonaan uusiin taajuuskokonaisuuksiin. Ohjelmistotoimiluvat uusiin kokonaisuuksiin myönnettiin Patmos Lähetyssäätiölle, Alueradiot Sastamala Oy:lle ja Kevyt Kanava Oy:lle. Radio Satellite Finland Oy:lle myönnetty taajuus liitettiin aiemmin myönnettyyn toimilupaan.

Helsingin kahdelle haettavana olleelle taajuudelle sekä Kankaanpään ja Lahden haettavana olleille taajuuksille toimiluvat myönsi valtioneuvosto, jonne lupahakemukset siirtyivät taajuuksien niukkuuden vuoksi.

Radiotoiminta toimiluvan mukaisilla uusilla taajuuksilla on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa toimilupakauden alkamisesta. Ohjelmistotoimilupien voimassaolo päättyy vuoden 2019 lopussa.

Radion ohjelmistotoimilupiin liittyvät päätökset tullaan julkaisemaan Viestintäviraston sivuilla.

Valtioneuvoston uutinen aiheesta

Lisätiedot

Lakimies Henriikka Rosti p. 0295 390 326

Päällikkö Markus Mettälä, p. 0295 390 439


Asiasanat: Radio , Taajuudet , Toimiluvat , Päätökset , Uutiset

LinkedIn Print