Viestintäviraston tavoitteena yhtenäinen matkaviestinverkon tietoturvataso Pohjoismaissa

Pohjoismaiset viestintäviranomaiset ovat antaneet ensimmäisen yhteisen matkaviestinverkkojen turvallisuutta parantavan suosituksen. Suosituksen tavoitteena on kehittää jo osittain vanhentuneen teknisen toteutuksen turvallisuutta. Viestintävirastolla on ollut keskeinen rooli hankkeen käynnistämisessä ja suosituksen valmistelussa.

Viime vuosina on noussut esiin useita matkapuhelinviestinnän SS7-merkinantoliikenteen väärinkäytösmahdollisuuksia. Merkinantoliikenteen tehtävänä on mahdollistaa muun muassa puheluiden ja muiden viestien välittäminen teleyrityksen oman verkon sisällä sekä eri teleyritysten verkkojen välillä. Ratkaisut on suunniteltu jo 70- ja 80-luvuilla, joten turvallisuudessa on pitkästä elinkaaresta johtuvia puutteita. Väärinkäytösmahdollisuudet liittyvät alun perin teleyritysten välisen suljetun verkon luottamukseen perustuvan toimintamallin hyväksikäyttöön.

Tavoitteena luoda Pohjoismaihin yhtenäinen tietoturvataso

Pohjoismaiset viestintäviranomaiset ovat nyt antaneet teleyrityksille kautta aikojen ensimmäisen yhteispohjoismaisen suosituksen, jonka tarkoitus on ehkäistä SS7-merkinantoliikenteen väärinkäytösmahdollisuuksia. "Yhteisellä suosituksella pyritään saamaan kaikkiin Pohjoismaihin yhtenäinen ja riittävän korkea tietoturvataso. Lisäksi yhteiset periaatteet helpottavat useampaan Pohjoismaahan sijoittuneiden yritysten toimintaa sekä helpottavat teleyritysten ja laitevalmistajien välisiä keskusteluja, koska teleyritysten vaatimukset eri maissa perustuvat samaan suositukseen", toteaa Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki.

Myös Suomessa on joitakin epäilyjä mahdollisista väärinkäytöksistä. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat sähköisen viestinnän edelläkävijöitä, jonka vuoksi on tärkeää turvata viestinnän turvallisuus.

Matkapuhelinta voi käyttää normaaliin viestintään

Matkaviestinpalveluita voi käyttää turvallisesti tavalliseen viestintään. Viestintävirasto on kuitenkin jo useita vuosia muistuttanut, että matkaviestinverkko ei sovellu arkaluontoisten asioiden viestintään siihen kohdistuvien tietoturvauhkien vuoksi.

Salaustekniikoiden käyttäminen lisää viestinnän turvallisuutta. Lue lisää viestinnän suojaamisesta:

Ohjeita viestinnän suojaamiseen

Tietoturvavinkkeja matkapuhelimen turvalliseen käyttöön

Viestintäviraston NCSA-toiminnon hyväksymät salausratkaisut [pdf, 763 KB]


Asiasanat: Tietoturva , Kyberturvallisuus , Matkapuhelin , Suositukset , Uutiset

LinkedIn Print