Viestintävirasto siirtää television ohjelmistotoimilupahakemuksia valtioneuvostolle

Julkaistu 18.05.2016

Viestintäviraston järjestämällä antennitelevision ohjelmistotoimilupien hakukierroksella UHF-taajuusalueen kanavanippuihin kohdistui enemmän ensisijaisia toimilupahakemuksia kuin niissä on vapaata kapasiteettia. Nämä hakemukset siirretään valtioneuvoston ratkaistaviksi. Muut hakemukset käsitellään Viestintävirastossa.

Antennitelevision nykyiset ohjelmistotoimiluvat päättyvät vuoden 2017 alussa. Parhaillaan on meneillään Viestintäviraston järjestämä hakukierros, jonka pohjalta myönnetään ohjelmistotoimiluvat ensi vuonna alkavalle uudelle kymmenvuotiselle lupakaudelle.

Hakuajan päätyttyä Viestintävirasto selvitti hakijoiden lopulliset toimilupatoiveet. Selvitysten perusteella kävi ilmi, että UHF-verkon A-, C-, E- ja F- kanavanippuihin kohdistuu kokonaisuutena enemmän hakemuksia kuin kapasiteettia on vapaana jaettavaksi. Näihin kanavanippuihin tehdyt ensisijaiset toimilupahakemukset siirretään valtioneuvoston ratkaistaviksi. Yhteensä siirretään 58 hakemusta, eli noin kolme neljännestä kaikista toimilupahakemuksista. Myös yleisen edun televisiotoimintaa koskevat lupahakemukset siirtyvät valtioneuvostolle.

Viestintävirasto on ilmoittanut siirrosta hakijoille ja päättänyt siirtyneiden toimilupahakemusten käsittelyn.

Viestintävirasto myöntää toimiluvat VHF-verkkoon sekä Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun, sillä näillä taajuusalueilla lähetyskapasiteettia on riittävästi tarjolla kaikille ensisijaisille hakijoille. Viestintävirasto myöntää toimiluvat samanaikaisesti valtioneuvoston kanssa.

Katso myös

Antennitelevision ohjelmistotoimilupien hakukierros on päättynyt – Viestintävirastolle 81 hakemusta

Lisätiedot

Lakimies Henriikka Rosti, p. 0295 390 326

Päällikkö Markus Mettälä, p. 0295 390 439


Viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi (ilman ääkkösiä)
Asiasanat: Taajuudet , Televisio , Antennitelevisio , Toimiluvat , Uutiset

LinkedIn Print