Viestintävirasto valvoo yleispalvelukirjeiden jakelua edelleen tehostetusti

Julkaistu 02.02.2016

Viestintävirasto edellyttää, että Posti Oy jatkaa jakelun tehostettua seurantaa ja ryhtyy tarvittaessa uusiin toimenpiteisiin mahdollisten jakeluhäiriöiden poistamiseksi. Postin on raportoitava edelleen jakeluhäiriöistä Viestintävirastolle kahden kuukauden välein. Viestintävirasto on antanut Postille päätöksen postilain rikkomisesta.

Viestintäviraston selvitysten mukaan yleispalvelukirjeiden viisipäiväisen jakelun toteutumisessa on ollut tuntuvia häiriöitä elo-syyskuun aikana. Häiriöt ovat kuitenkin koskeneet kokonaisuutena vain hyvin pientä osuutta samana ajanjaksona jaetuista yleispalvelukirjeistä. Selvityksen mukaan viisipäiväinen jakelu jäi elo-syyskuussa toteutumatta noin joka sadannen yleispalvelukirjeen osalta. Loka-marraskuussa jakeluhäiriöiden määrä oli olennaisesti pienempi, mutta häiriöitä oli kuitenkin enemmän kuin syyskuuta edeltäneessä tilanteessa.

Viestintävirasto pitää edelleen voimassa kesäkuussa 2014 annetussa päätöksessä asetetut velvoitteet, joiden mukaan Postin on seurattava tehostetusti jakelun toteutumista ja puututtava tarvittaessa uusin toimenpitein seurannassa ilmeneviin jakeluhäiriöihin. Viestintävirasto pitää kuitenkin riittävänä Postin antamaa selvitystä jakeluhäiriöiden seurannasta ja toimenpiteistä häiriöiden korjaamiseksi. Ilmoitetut toimenpiteet ovat Viestintäviraston arvion mukaan oikeansuuntaisia.

Postilain mukaan yleispalvelukirjeet on keräiltävä ja jaettava viitenä arkipäivänä viikossa. Velvollisuudesta voidaan poiketa tilapäisesti vain, jos postin keräily tai jakaminen estyy postin saajasta, lain säännöksestä, liikenteen keskeytyksestä tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä.

Yleispalveluun kuuluvat enintään kahden kilon painoiset postimerkkikirjeet tai muut vastaavat käteismaksulliset kirjelähetykset. Velvollisuus viisipäiväiseen jakeluun ei siten koske yritysten käyttämiä, sopimuksiin perustuvia kirjepalveluja. Myös lehtien ja osoitteettoman mainospostin jakelu jäävät viisipäiväisen jakeluvelvoitteen ulkopuolelle.

Viestintäviraston päätös yleispalvelukirjeiden jakelun toteutumisesta

Viestintäviraston uutinen 12.6.2014: Itella Posti Oy on rikkonut postilain velvoitetta yleispalvelukirjeiden viisipäiväiseen jakeluun

Lisätietoja:

Kuluttajansuoja-ryhmän päällikkö Merja Saari p. 0295 390 541

Asiasanat: Posti , Kirje , Yleispalvelu , Uutiset

LinkedIn Print