Yhteisrakentamista edistetään verkkotietopisteellä ja uudella verkostolla

Viestintävirasto perustaa verkkotietopisteen ja yhteisrakentamisverkoston edistämään verkkotoimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on verkkojen rakennuskustannusten alentaminen sekä vika- ja häiriötilanteiden ennaltaehkäisy.

Viestintävirasto toteuttaa verkkotietopisteen ulkoistettuna palveluna. Viestintävirasto on valinnut toimittajaksi Siton ja Suomen Erillisverkkojen muodostaman ryhmittymän, jonka kanssa on allekirjoitettu hankintasopimus 30.11.2016.

Verkkotietopiste otetaan käyttöön alkuvuonna 2017, minkä jälkeen verkkotoimijat tallentavat palveluun perustiedot verkoistaan ja tiedot tulevista rakennussuunnitelmista. Viestintävirasto antaa tietojen toimittamisesta tarkempia tietoja, kun käyttöönotto etenee.

Verkkotietopisteen kautta verkkotoimijat saavat tietoa tulevista rakennushankkeista sekä rakennuslupamenettelyistä. Palvelu välittää myös kyselyitä ja vastauksia verkon maanalaisista rakenteista sekä verkkojen rakentamisen mahdollistavista rakenteista. Tietojen jakamisella tehostetaan verkkotoimijoiden yhteistoimintaa verkkojen rakentamisessa, lisätään verkkojen yhteiskäyttöä ja tuetaan hankkeiden yhdistämistä.

Yhteisrakentamisen edistämiseksi Viestintävirasto perustaa verkkotoimijoille myös uuden yhteistyöverkoston. Se toimii palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanavana yhteisrakentamiseen ja -käyttöön sekä verkkotietopisteeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkoston jäseniksi kutsutaan viestintä-, energia-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen omistajia ja rakentajia sekä sidosryhmiä. Verkosto on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kutsu yhteistyöverkostoon.

Lisätiedot

Viestintäverkkoasiantuntija Klaus Nieminen, p. 0295 390 528

Laajakaista- ja mediaryhmän päällikkö Päivi Peltola-Ojala, p. 0295 390 539

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi

Asiasanat: Internet , Puhelin , Televisio , Verkot , Yhteisrakentaminen , Uutiset

LinkedIn Print