Älyturvapuhelin edistää digitaalista turvallisuutta

Julkaistu 19.09.2017

Viestintävirasto on myöntänyt Bittium Tough Mobile -LTE älypuhelimelle sekä siihen liittyvälle Bittium Secure Suite -taustajärjestelmälle hyväksynnän käsitellä kansallista salassa pidettävää tietoa suojaustasolle III (ST III).

Vuonna 2015 Bittium Tough Mobile sai ensimmäisenä kotimaisena älypuhelimena viranomaishyväksynnän, joka mahdollisti kansallisen suojaustaso IV:n (ST IV) tiedon käsittelyn. Uusi tietoturvahyväksyntä parantaa entisestään Bittium Tough Mobilen turvallisuutta, mahdollistaen korkeammalle luokitellun salassa pidettävän tiedon käsittelyn älypuhelimella eri toimijoiden välillä.

Tietoturvahyväksynnän saaneessa älypuhelimessa on kaksoiskäyttöjärjestelmätoteutus, jossa samalla alustalla on kaksi erillistä toimintatilaa: luottamuksellinen (ST III) ja julkinen. Puhelimen luottamuksellinen puoli sisältää kovennetun käyttöjärjestelmän, käyttäjän tunnistuksen ja tiedonsiirron. Älypuhelin soveltuu käyttäjille, joille on tärkeää varmistaa viestinnän turvallisuus ja yksityisyys sekä mahdollistaa kommunikointi salassa pidettävistä asioista.

"Luottamuksellinen tieto liikkuu yhä useammin digitaalisessa muodossa ja sitä käsitellään yhä useammin mobiililaitteilla, mikä asettaa kovat vaatimukset älypuhelimelle ja sen tietoturvaominaisuuksille. Uusi puhelin antaa erityisesti viranomaisille uudenlaisia ja ketteriä tapoja kommunikoida nopeasti tilanteissa, joihin liittyy turvallisuusluokiteltua tietoa", sanoo pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

"Puhelin antaa erinomaisen mahdollisuuden huolehtia viestinnän yksityisyyden suojasta ja tietojen luottamuksellisuudesta. Käytettävyyttä lisää vielä se, että käyttäjällä on samassa kuorissa myös julkinen puoli normaaliin jokapäiväiseen kommunikointiin. Bittium Tough Mobile™ on tietojemme mukaan maailman ensimmäinen vastaavalla teknisellä toteutuksella viranomaishyväksytty älypuhelinratkaisu", Karlamaa jatkaa.

Viestintäviraston myöntämä hyväksyntä koskee kansallista suojaustasoa III (ST III). Tuotetta ei ole tarkasteltu vastaavaa kansainvälistä luokitusta vasten.

Lisätietoa:

Johtava tarkastaja Aki Tauriainen, puh 0295 390 579

Bittiumin tiedote 18.9.2017

Ensimmäiselle suomalaiselle älypuhelimelle viranomaishyväksyntä (2015)


Asiasanat: Tietoturva , Kyberturvallisuus , NCSA , Yksityisyydensuoja , Uutiset

LinkedIn Print