Digita Info auttaa antennitelevision näkyvyysongelmissa

Julkaistu 30.03.2017

Etelä-Pohjanmaalla on edelleen yksittäisiä ongelmia antennitelevisiolähetysten vastaanotossa. Digita Info neuvoo antennitelevisiolähetyksiin liittyvissä asioissa ja antennin uudelleen suuntaamisessa.

Digita ja Viestintävirasto ovat selvittäneet vuoden 2015 lopussa Etelä-Pohjanmaalla Soinin, Alajärven ja Lehtimäen alueilla antennitelevisiolähetysten vastaanoton ongelmia. Selvitykset osoittivat, että peitto ei ollut riittävä Soinin kunnan pohjoisosassa ja että alue vaatii täytelähettimen. Viestintävirasto totesi, että verkon peitto on muilta osin Digitan peittovelvoitteiden mukainen.

Digita otti 16.6.2016 Soinissa käyttöön uuden täytelähettimen, jonka peittoalue kattaa noin 7 000 asukasta. Täytelähettimeltä välitetään kanavaniput A, B ja C. Saatavilla olevat kanavat ja täytelähettimen sijainnin voi tarkistaa Digita karttapalvelusta. Digita on myös tiedottanut alueen televisioverkon parannuksista.

Kuluttajilla on edelleen ilmennyt jonkin verran ongelmia televisiovastaanotossa etenkin Soinin, Alajärven ja Ähtärin pohjoisosassa. Digita pyytää kotitalouksia olemaan yhteydessä Digitan kuluttajapalveluun Digita Infoon, jos antennitelevisiovastaanotossa on edelleen ongelmia. Näin syyt voidaan selvittää ja tv-näkyvyyttä saadaan parannettua.

Laadukkaan antenni-tv-vastaanoton perusedellytyksenä on kunnollinen antenni ja antennikaapeli. Antenni tulee suunnata siihen lähettimeen, josta saadaan paras signaali. Ammattitaitoinen antenniasentaja voi auttaa antennin suuntaamisessa ja oikean antennijärjestelmän valinnassa.

Digita Info palvelee arkisin klo 8.00–20.00, p. 020 411 7676 (lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta sekä 6 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta sekä 17,17 senttiä minuutilta. Hinnat koskevat kotimaan lankaliittymiä ja matkapuhelimia. Palveluun jonotus on maksullinen), sähköpostiosoite: info@digita.fi.

Lisätiedot

Viestintävirasto, Heidi Himmanen, p. 029 539 0441

Asiasanat: Taajuudet , Televisio , Antenni , Antennitelevisio , Uutiset

LinkedIn Print