Ilmailun yhteiskäyttötaajuuksilla 8,33 kHz:n kanavaväli käyttöön vuoden 2018 aikana

Julkaistu 10.11.2017

Ilmailuyritysten yhteiskäyttötaajuudet taajuusvälillä 131,400–131,975 MHz eli OPC-taajuudet (Operational Control) muutetaan 8,33 kHz:n kanavavälin mukaisiksi vuoden 2018 aikana.

Radioluvassa 25 kHz:n kanavavälillä olevat taajuudet muutetaan luvan uusinnan yhteydessä kanavaväliltään kapeammiksi samalle keskitaajuudelle. Kanavavälimuutoksen myötä radiolupaan lisätään 8,33-taajuutta vastaava kanavanumero.

Luvanhaltijan on muutettava vuoden 2018 aikana radiojärjestelmänsä toimimaan uusittuun radiolupaan merkityllä kanavavälillä. Tehdystä muutoksesta ei tarvitse ilmoittaa Viestintävirastoon.

Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan VHF-taajuusalueella (30–300 MHz) toimivia ilmailun radiolaitteita pitää pystyä käyttämään 8,33 kHz:n kanavavälillä viimeistään 31.12.2017.

Euroopan komissio on hyväksynyt asetuksen soveltamiseen poikkeuksen Suomessa. Poikkeusluvalla siirtymäaika 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöönottoon lennonvarmistuspalveluntarjoajan käyttämillä taajuuksilla on Suomessa kymmenen vuotta. Kymmenen vuoden siirtymäaika koskee myös vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivia yleisilmailun radiolaitteita.

Ilmailijoiden on huomioitava, että poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta OPC-taajuuksiin.

Katso myös:

llmailun VHF-radiolaitteille ja kanavavälimuutoksen toteuttamiselle 10 vuoden lisäaika

Euroopan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1079/2012

Ilmailutoiminnassa käytetyt radiolaitteet ja taajuudet

Lisätiedot:

Radioverkkoasiantuntija Mikko Saari, p. 0295 390 460

Erityisasiantuntija Petteri Jokela, p. 0295 390 472

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi

Asiasanat: Taajuudet , Radiolaite , Luvat , Uutiset

LinkedIn Print