Kysely vahvisti: Yhteisrakentaminen kannattaa

Julkaistu 05.06.2017

Verkkojen yhteisrakentaminen säästää rahaa, parantaa rakentamisen laatua ja vähentää rakentamisesta aiheutuvia haittoja. Näin vastasivat verkkotoimijat Viestintäviraston kyselyyn. Yhteistyön hyödyt nähdään aiempaa selvemmin.

Viestintäviraston kyselyyn vastanneista verkkotoimijoista 91 prosenttia oli jo toteuttanut yhteisrakentamishankkeita. Näistä suurin osa oli energia- ja viestintäverkkojen kanssa, mutta mukana oli myös vesihuolto- ja liikenneverkkoja. Suurimpana hyötynä nähtiin kaivutöissä saavutettavat kustannussäästöt. Lisäksi jatkuvien ja toistuvien kaivutöiden vähentyminen näkyy myös kaivuista aiheutuvien haittojen vähenemisenä, mikä lisää asukkaiden tyytyväisyyttä, toteaa erityisasiantuntija Mari Österberg Viestintävirastosta.

Yhteisrakentamista koskevan kyselyn yhteenveto [pdf, 611 KB]

Yhteisrakentamisen haasteista merkittävimpänä pidettiin verkkotoimijoiden rakentamissuunnitelmien ja aikataulujen yhteensovittamista sekä tiedonsaantia muiden verkkotoimijoiden rakentamissuunnitelmista. Viestintäviraston verkkotietopiste.fi-palvelu vastaa näihin kysymyksiin jakamalla tietoa rakennushankkeista ja tarjoamalla työkaluja toimijoiden väliseen tiedonvaihtoon.

"Yhteisrakentamisesta saadaan suurin hyöty, kun hankkeet suunnitellaan yhdessä. Mahdollisista yhteisrakentamishankkeista on tärkeää saada tieto ajoissa", toteaa viestintäverkkoasiantuntija Klaus Nieminen Viestintävirastosta.

Verkkotietopiste.fi on lakisääteinen palvelu, joka tarjoaa jatkossa kattavasti tietoa rakennushankkeista sekä olemassa olevista verkoista. Verkkotoimijoiden kannattaa tutustua jo nyt palveluun ja aloittaa tietojensa syöttäminen. Palvelua kehitetään yhdessä toimialan kanssa, siksi verkkotoimijoiden on tärkeää vastata palvelun kehittämistä koskevaan kyselyyn.

Toimiala on itsekin tarttunut yhteisrakentamisen haasteisiin:

Suomen Kuntaliitto ry, Energiateollisuus ry, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry ovat päivittäneet vuoden 2006 Yhteinen kunnallistekninen työmaa -julkaisua nykyistä lainsäädäntöä ja vaatimuksia vastaavaksi.

Telealaa edustava Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficom ja sähköverkkoyhtiöitä edustava Energiateollisuus ovat neuvotelleet suosituksista yhteisrakentamisen kaivukustannusten jakamiseksi tele- ja sähköyhtiöiden välillä.

"Nämä molemmat hankkeet kertovat oikeanlaisesta kulttuurista. Yhteistyöstä on pystyttävä sopimaan osapuolten kesken niin, että kaikki hyötyvät. Viestintävirastolle ei ole tullut ratkaistavaksi vielä ensimmäistäkään yhteisrakentamista koskevaa riitatapausta", iloitsee Nieminen.

Viestintäviraston Yhteisrakentamisseminaarissa 18. toukokuuta esiteltiin hyviä käytäntöjä ja kokemuksia. Tunnelma oli positiivinen ja yhteistyöhenkinen. Tutustu esityksiin ja puheenvuoroihin!

Lisätiedot

Viestintävirasto, viestintäverkkoasiantuntija Klaus Nieminen, p. 029 5390 528


Asiasanat: Internet , Laajakaista , Yhteisrakentaminen , Kyselyt , Uutiset

LinkedIn Print