Lähes kolmasosa Suomen valokuituliittymistä syntynyt valtiontuen vaikutuksella

Julkaistu 07.06.2017

Nopeat laajakaistayhteydet lisäävät alueiden elinvoimaisuutta. Niiden avulla kaikilla on mahdollisuus hyödyntää edistyksellisiä digitaalisia palveluja nyt ja tulevaisuudessa. Suomessa nopeiden valokuituverkkojen rakentaminen on kuitenkin alan toimijoille paikoin kannattamatonta, joten rakentamista helpotetaan valtiontuen avulla harvaan asutuilla alueilla.

Jo lähes kolmasosa Suomen valokuituliittymistä on syntynyt osin valtion tuella. Valtiontukea on tähän mennessä käytetty noin 50 miljoonaa euroa valokuituverkkoihin. "Huippunopeat laajakaistayhteydet ovat portti tulevaisuuden palveluihin", sanoo Viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Tuen avulla on rakennettu noin 20 000 kilometriä valokuituverkkoja. Rakennetun verkon myötä nopean valokuituverkon piiriin on saatu noin 83 000 uutta kotitaloutta.

Hankkeita suunnitteilla yli sadassa kunnassa

Parhaillaan maakuntaliitot eri puolella Suomea suunnittelevat uusien laajakaistahankkeiden toteuttamista yli sadan kunnan alueella. Valokuituhankkeen toteuttajan valitsee maakuntaliitto julkisella kilpailutuksella.

Viestintävirasto myöntää hakemuksesta valtiontuen valitulle rakentajalle. Viestintävirastolla on vastuu julkisen rahan käytöstä. Mikäli valtionavustuslain ehdot eivät hankkeessa täyty, viraston on kuitenkin jätettävä valtiontuki maksamatta. Esimerkkinä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n rakennushanke Multialla, johon on saatu muutakin julkista tukea.

Viestintävirasto maksaa tukea laajakaistahankkeisiin vuoden 2019 loppuun asti. Valtiontukea on vielä jäljellä ja haettavissa uusille hankkeille noin 25 miljoonaa euroa.

Nopean valokuituverkon maantieteellinen kattavuus. Nopeudeltaan vähintään 100-megainen kiinteän verkon laajakaistayhteys on mahdollista tilata noin 51 prosenttiin Suomen kotitalouksista. Valtiontuki on kohdistettu harvaan asutuille alueille ja sen avulla verkkoja on rakennettu erityisesti Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Satakunnassa.

Nopea laajakaista -hanke

Lisätietoja antavat

Päivi Peltola-Ojala, johtava asiantuntija, 0295 390 539

Laura Lassila, lakimies, 0295 390 680

Marja Lehtimäki, apulaisjohtaja, 0295 390 515


Asiasanat: Internet , Laajakaista , Teleyritys

LinkedIn Print