llmailun VHF-radiolaitteiden kanavavälimuutos voi siirtyä kymmenellä vuodella

Julkaistu 16.06.2017

Liikenteen turvallisuusvirasto on hakenut 10 vuoden siirtymäaikaa 8,33 kHz:n kanavavälimuutoksen toteuttamiseksi Suomessa. Siirtymäaikana voi käyttää 25 kHz:n kanavavälillä toimivia radiolaitteita.

Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 1079/2012 mukaan VHF-taajuusalueella (30–300 MHz) toimivia ilmailun radiolaitteita pitää pystyä käyttämään 8,33 kHz:n kanavavälillä eli kanavanleveydellä viimeistään 31.12.2017.

Viestintävirasto uutisoi joulukuussa 2014, että ilmailun taajuusresurssien parantamiseksi ilmailun VHF-radiolaitteissa siirrytään käyttämään 8,33 kHz:n kanavaväliä aiemman 25 kHz:n lisäksi. Muutos oli suunniteltu toteutuvaksi Suomelle asetetun aikataulun mukaisesti vuoden 2018 alussa.

Ilmailualalta saadun palautteen pohjalta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on hakenut Euroopan komissiolta asetuksen (EU) N:o 1079/2012 täytäntöönpanosta poikkeusta, jolla haetaan kymmenen vuoden siirtymäaikaa 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöönottoon lennonvarmistuspalveluntarjoajan käyttämillä taajuuksilla. Lisäksi haetaan jatkoaikaa vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivien ilma-alusten radiolaitteiden käyttöön.

Viestintävirasto on lähettänyt Euroopan komissiolle sen edellyttämät tiedot poikkeuksen vaikutuksista ilmailun VHF-taajuusalueen radioverkkoon. Tietojen perusteella komissio tekee päätöksensä poikkeuksen hyväksymisestä arviolta kesän 2017 aikana.

Ilmailijoiden on huomioitava, että poikkeus koskee vain Suomea. Naapurimaissa 8,33 kHz:n kanavaväli voi tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Asian varmistaminen on ilmailijan vastuulla.

Muutokset radiolupaan

Radioluvan voimassaolo jatkuu ennallaan eikä vaadi toimenpiteitä. Euroopan komission kannanoton mukaan radiolupa uusitaan vuoden 2018 aikana vastaamaan voimassaolevaa määräystä kanavanleveydestä.

Viiteasiakirjat

Trafin määräys OPS M1-30, Poikkeus 8,33 kHz:n kanavavälillä toimivien radioiden käyttöönotosta

Trafin määräys perustelumuistioon

Tietoa ilmailutoiminnassa käytetyistä radiolaitteista

Komission asetus (EU) N:o 1079/2012

Lisätiedot

Viestintävirasto, radioverkkoasiantuntija Mikko Saari, p. 0295 390 460

Viestintävirasto, erityisasiantuntija Petteri Jokela, p. 0295 390 472

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi


Kuva: Mikko Saari

Asiasanat: Taajuudet , Radiolaite , Luvat , Uutiset

LinkedIn Print