llmailun VHF-radiolaitteille ja kanavavälimuutoksen toteuttamiselle 10 vuoden lisäaika

Julkaistu 12.09.2017

Euroopan komissio hyväksyi kymmenen vuoden siirtymäajan ilmailun radiolaitteissa käytettävän 8,33 kHz:n kanavavälin muutokselle Suomessa. Lisäksi nykyisten vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivien radiolaitteiden käyttäjät saivat kymmenen vuoden lisäajan muutoksen toteuttamiseen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi haki ilmailualalta saadun palautteen pohjalta Euroopan komissiolta asetuksen (EU) N:o 1079/2012 täytäntöönpanosta poikkeusta, jolla haettiin kymmenen vuoden siirtymäaikaa 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöönottoon lennonvarmistuspalveluntarjoajan käyttämillä taajuuksilla. Lisäksi haettiin jatkoaikaa vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivien ilma-alusten radiolaitteiden käyttöön.

Ilmailijoiden on huomioitava, että poikkeus koskee vain Suomea. Naapurimaissa 8,33 kHz:n kanavaväli voi tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Asian varmistaminen on ilmailijan vastuulla.

Jos lentokoneeseen asennetaan siirtymäaikana uusi radiolaite tai laite päivitetään, sen tulee olla myös 8,33 kHz:n kanavajaolla toimiva. Vikaantuneen 25 kHz:n laitteen voi korvata samanlaisella laitteella siirtymäaikana.

Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan VHF-taajuusalueella (30–300 MHz) toimivia ilmailun radiolaitteita pitää pystyä käyttämään 8,33 kHz:n kanavavälillä eli kanavanleveydellä viimeistään 31.12.2017. Euroopan komissio hyväksyi 27.7.2017 asetukseen poikkeuksen Suomen osalta: Euroopan komission poikkeusluvalla siirtymäaika 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöönottoon lennonvarmistuspalveluntarjoajan käyttämillä taajuuksilla on Suomessa kymmenen vuotta, sama siirtymäaika on myös vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivilla radiolaitteilla.

Muutokset radiolupaan

Radioluvan voimassaolo jatkuu ennallaan eikä vaadi toimenpiteitä. Radiolupa uusitaan vuoden 2018 aikana vastaamaan voimassaolevaa määräystä kanavanleveydestä. Lupaan lisätään muistutus siirtymäajasta.

Viiteasiakirjat

Trafin määräys OPS M1-30, Poikkeus 8,33 kHz:n kanavavälillä toimivien radioiden käyttöönotosta

Trafin määräys perustelumuistioon

Tietoa ilmailutoiminnassa käytetyistä radiolaitteista

Euroopan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1079/2012

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto:

Ylitarkastaja Kimmo Urhonen, p. 029 5346 128

Erityisasiantuntija Jari Lyytinen, p. 029 534 6234

Yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, p. 029 5346 063

Viestintävirasto:

Radioverkkoasiantuntija Mikko Saari, p. 0295 390 460

Erityisasiantuntija Petteri Jokela, p. 0295 390 472

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi

Asiasanat: Radio , Taajuudet , Radiolaite , Luvat , Uutiset

LinkedIn Print