Matkaketjujen sopimuskäytännöistä on julkaistu opas

Julkaistu 21.12.2017

Liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on edistää matkaketjujen hankintaa yhdeltä luukulta. Lain ensimmäisessä vaiheessa tämä toteutuu tie- ja raideliikenteen kertalippujen ja matkustusoikeuksien välittämisessä. Toimijoiden välisten sopimusten laadinnan tueksi on laadittu opas matkaketjujen sopimuskäytännöistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön perustamassa Viestintäviraston, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston Trafin yhteisessä Lippu-hankkeessa on vuoden 2017 aikana tehty selvitys liikennepalvelulain matkaketjujen sopimuskäytännöistä toimijoiden välisten sopimusten laadinnan tueksi.

Ensi vaiheessa rajapinnan avaaminen koskee tie- ja raideliikenteen henkilökuljetuspalvelun tarjoajia. Niiden on avattava lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapinta toisille liikkumispalvelun tarjoajille niin, että sitä kautta voidaan hankkia kertamatkaan oikeuttava matkalippu.

Liikennepalvelulain tietoja ja tietojärjestelmiä koskeva osa tulee voimaan 1.1.2018. Lisätietoa liikenne- ja viestintäministeriön uutisesta.

Käytännesäännöt toimivat suosituksena ja tarkistuslistana

Käytännesäännöt on suositus, ei mallisopimus. Niiden on tarkoitus toimia tarkistuslistana ja oppaana liikkumispalveluiden tarjoajien välisten sopimusten tekemisessä. Käytännesäännöt on laadittu Lippu-hankkeen virastojen ja alan toimijoiden yhteistyönä.

Selvitys liikennepalvelulain matkaketjujen sopimuskäytännöistä [pdf, 1021 KB]

Rajapinnat toiminnan mahdollistajina

Lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapinnan avaamisen toteutuksia helpottamaan Lippu-hankkeessa on laadittu myös rajapinnan tekniset määrittelyt, joissa otetaan huomioon kertalippu, häiriötilanne matkaketjussa, esteettömyysasiat sekä lipun voimassaoloaika. Määrittely on esimerkki yhdestä rajapinnan toteutustavasta. Myös muut lain vaatimukset täyttävät rajapinnat ovat sallittuja. Rajapintamäärittelyt ovat saatavilla oheiselta sivulta.

Lippu-hanke on keskittynyt myyntitapahtumaan liittyviin teknisiin määrittelyihin ja sopimusasioihin. Myyntirajapinnassa siirretään osittain samoja tietoja kuin liikennepalvelulain edellyttämässä olennaisten tietojen rajapinnassa. Liikkumispalvelun tarjoajien on toimitettava olennaisten tietojen ja lippu- ja myyntirajapinnan rajapintatiedot Liikenneviraston ylläpitämään NAP-palvelukatalogiin (National Access Point). Lisätietoa Liikenneviraston uutisesta.

Käytännesääntötyö jatkuu

Toimijoiden näkemyksiä on kuultu verkostokokouksissa, käytännesääntötyöpajoissa ja kahdenvälisissä tapaamisissa. Sopimuskäytäntöjä koskeva työ jatkuu Lippu-hankkeessa vuonna 2018, jolloin voidaan tarvittaessa tarkentaa tai täydentää selvityksessä olevia suosituksia. Kysymyksiä ja kommentteja käytännesääntöihin voi toimittaa osoitteeseen lippu(at)ficora.fi. Näitä tullaan käsittelemään kevään 2018 verkostokokouksissa ja tarpeen mukaan järjestettävissä työpajoissa.

Lisätietoja Lippu-hankkeesta.

Asiasanat: Tietoturva , Liikkumispalvelu , Lippujärjestelmä , Matkaketju , Matkustusoikeus , Verkosto , Selvitykset , Uutiset

LinkedIn Print