MTV3 ja AlfaTV näkyvät pian kaikkialla Suomessa – Viestintävirasto myönsi kaksi toimilupaa yleisen edun televisiotoimintaan

Julkaistu 07.12.2017

Viestintävirasto on myöntänyt MTV Sisällöt Oy:lle ja Brilliance Communications Oy:lle ohjelmistotoimiluvat yleisen edun televisiotoimintaan. Päätösten johdosta MTV3- ja AlfaTV-kanavien näkyvyysalue laajenee kattamaan koko Suomen. Myös kanavien sisältöä koskevat edellytykset tiukentuvat nykyisestä.

Viestintävirasto on muuttanut MTV3:lle ja AlfaTV:lle myönnetyt tavalliset ohjelmistotoimiluvat yleisen edun ohjelmistotoimiluviksi. Toimilupien muutokset perustuvat yritysten hakemuksiin.

Yleisen edun kanavien jakelu tapahtuu UHF-alueen antennitelevisioverkon A-kanavanipussa, joka kattaa 99,96 prosenttia väestöstä. MTV3-kanava näkyy A-kanavanipussa jo nyt, ja AlfaTV siirtyy sinne toimiluvan muutoksen yhteydessä. Molempien kanavien jakelua täydennetään katvealueilla satelliitin avulla siten, että niiden näkyvyysalue kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Myös kanavien sisältöä koskevia vaatimuksia tiukennetaan toimilupien muutosten myötä. Kanavien ohjelmiston pitää sisältää päivittäin suomen- tai ruotsinkielisiä ohjelmia sekä uutisia ja ajankohtaisohjelmia. Lisäksi osaan ohjelmista täytyy liittää ääni- ja tekstityspalvelu. Näistä velvoitteista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

MTV3:n muutettu toimilupa astuu voimaan 1.1.2018 ja AlfaTV:n 1.2.2018.

Katso myös

Viestintäviraston 5.1.2017 julkaisema uutinen: Antennitelevision ohjelmistotoimiluvat myönnetty

Lisätiedot

Lakimies Henriikka Rosti, p. 0295 390 326

Päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi

Asiasanat: Taajuudet , Televisio , Luvat , Uutiset

LinkedIn Print