Neljälle operaattorille lupa roaming-lisämaksuihin

Julkaistu 15.06.2017

Viestintävirasto on tänään antanut DNA:lle, Elisalle, Moi Mobiilille ja Telialle poikkeusluvan periä lisämaksuja asiakkaidensa verkkovierailukäytöstä EU- ja ETA-maissa. Poikkeuslupa perustuu EU:n uusiin sääntöihin roamingista eli verkkovierailusta, mitkä tulivat voimaan 15.6. Uusien sääntöjen vuoksi matkapuhelimen käyttö Euroopassa halpenee merkittävästi.

Viestintävirasto on myöntänyt DNA:lle, Elisalle, Moi Mobiilille ja Telialle poikkeusluvan periä lisämaksuja, mutta operaattorit päättävät itse, ottavatko ne nämä lisämaksut käyttöön täysimääräisinä, osittain tai lainkaan. Matkapuhelimen käyttö Euroopassa halpenee joka tapauksessa merkittävästi.

EU:n uudet säännöt roamingista eli verkkovierailusta tulivat voimaan tänään. Lähtökohtana on, että kohtuullisesta roaming-käytöstä ei peritä lisämaksuja kotimaan hinnan lisäksi. Mikäli lisämaksuton roaming uhkaa aiheuttaa operaattorille kohtuuttomia tappioita, se voi hakea poikkeuslupaa lisämaksujen perimiseen.

- Poikkeuslupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, ettei roaming-sääntely vaaranna kotimaan laskutusmallia ja johda esimerkiksi kotimaan hintatason nousuun tai muutoksiin rajattomien datapakettien tarjonnassa, sanoo lakimies Marko Priiki.

Suomen hintataso on kansainvälisesti vertailtuna edullinen ja valtaosa liittymistä sisältää rajattoman datakäytön. Lisäksi Suomesta matkustetaan enemmän ulkomaille kuin ulkomailta Suomeen. Suomalaisten mobiilidatan käyttömäärät ovat myös maailman kärkeä.

- Nämä tekijät yhdessä aiheuttavat operaattoreille taloudellisesti haastavan tilanteen roaming-maksujen poistuessa, toteaa apulaisjohtaja Petri Makkonen.

Lisätietoa roamingista

Lisätietoja antavat

apulaisjohtaja Petri Makkonen, p. 0295 390 516

lakimies Marko Priiki, p. 0295 390 596

Tiivistelmä Viestintäviraston päätöksistä verkkovierailulisämaksujen soveltamisesta

Neljä teleyritystä (DNA, Elisa, Moi Mobiili ja Telia) hakivat Viestintävirastolta lupaa periä verkkovierailulisämaksuja 15.6.2017 jälkeen. Hakemusten pohjalta perusteet poikkeusluvan myöntämiselle täyttyivät kaikkien yritysten osalta. Poikkeuslupa myönnetään, jos yritys osoittaa, että EU:n verkkovierailusäädännön noudattamisesta aiheutuu sille kohtuuttomia tappioita. Tappio on verkkovierailuasetusta täsmentävän komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan kohtuuton, jos se ylittää 3 % koko matkaviestinpalvelutoiminnan katteesta.

Kukin yritys on itse määritellyt ja perustellut hakemansa lisämaksut ja poikkeusluvat on myönnetty hakemusten mukaisesti. Kaikki yritykset osoittivat hakemuksissaan kuvaamillaan lisämaksuilla ja lisämaksujärjestelyillä, että ne eivät tulisi perimään lisämaksuja enempää kuin korkeintaan verkkovierailusta aiheutuvan nettotappion verran.

Yritysten hakemat ja niille myönnetyt enimmäislisämaksut ovat (ilman arvonlisäveroa):

DNA Oyj

  • Datakäyttö enintään 4,6018 €/Gt

Elisa Oyj

  • Datakäyttö enintään 7,7 €/Gt (15.6.–31.12.2017) ja 6,0 €/Gt (1.1.–14.6.2018)
  • Soitetut puhelut enintään 0,032 €/min
  • Lähetetyt tekstiviestit 0,01 €/kpl

Lisäksi edellytetään, että Elisa tarjoaa myös kotimaanhintaista datakäyttöä tietyn määrän sisältäviä liittymiä.

Moi Mobiili Oy

  • Datakäyttö enintään 7,7 €/Gt (15.6.–31.12.2017) ja 6,0 €/Gt (1.1.–14.6.2018)

Lisäksi edellytetään, että liittymiin sisältyy tietty minimimäärä kotimaanhintaista da-takäyttöä.

Telia Finland Oyj

  • Datakäyttö enintään 7,7 €/Gt (15.6.–31.12.2017) ja 6,0 €/Gt (1.1.–14.6.2018)
  • Soitetut puhelut enintään 0,032 €/min (ei kuluttajaliittymiin)
  • Vastaanotetut puhelut enintään 0,0108 €/min (ei kuluttajaliittymiin)
  • Lähetetyt tekstiviestit 0,01 €/kpl (ei kuluttajaliittymiin)

Lisäksi edellytetään, että kuluttajaliittymiin sisältyy tietty minimimäärä kotimaanhintaista datakäyttöä. Yritysliittymien osalta myös päiväkohtainen lisämaksu on mahdollinen tiettyihin liittymätyyppeihin.

Linkit asetuksiin

Verkkovierailuasetus (EU) N:o 531/2012 (ei sisällä 15.6.2017 voimaan tulleita muutoksia)

Verkkovierailuasetusta muuttava EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkina-asetus (EU) 2015/2120

Asetus (EU) 2017/920 verkkovierailuasetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoiden sääntöjen osalta

Komission täytäntöönpanoasetus kohtuullisen käytön politiikasta (EU) 2016/2286

Päivitys klo 12.30: lisätty linkit asetuksiin ja muokattu lause "Tappio on verkkovierailuasetuksen mukaan kohtuuton..." muotoon "Tappio on verkkovierailuasetusta täsmentävän komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan kohtuuton..."

Asiasanat: Internet , Puhelin , Hinnat , Liittymä , Maksut , Matkapuhelin , Mobiililaajakaista , Sähköposti , Tekstiviestit , Teleyritys , Uutiset

LinkedIn Print