Nopea laajakaista -hankkeessa sata uutta hankealuetta

Julkaistu 29.06.2017

Laajakaistarakentamista koskevan lakimuutoksen johdosta uusia laajakaistahankkeita on suunnitteilla runsaasti eri puolelle Suomea. Maakuntaliitot ovat lähteneet aktiivisesti mukaan ja uusia hankealueita on suunnitteilla peräti sadassa eri kunnassa ja viidessätoista eri maakunnassa.

Viestintävirasto käynnistää julkisen kuulemisen, jossa kartoitetaan uusien hankealueiden olemassa olevaa laajakaistatarjontaa ja alueille suunniteltuja investointeja. Hankealueilla toimivien teleyritysten on lausunnoissaan toimitettava Viestintävirastolle tiedot hankealueilla sijaitsevista, edistyneiden laajakaistayhteyksien tarjontaan soveltuvista verkoista ja niihin suunnitelluista investoinneista.

Laajakaistan rakentamiseen saa jatkossa aiempaa laajemmin julkista tukea. Laajakaistarakentamista koskeva lakimuutos tulee voimaan 15. heinäkuuta 2017. Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa sekä uusien että vanhojen hankkeiden toimintaedellytyksiä.

Valtiontukea on vielä jäljellä uusille hankkeille noin 25 miljoonaa euroa ja hanke jatkuu ainakin vuoteen 2019 asti. Valtiontuen avulla helpotetaan valokuituverkon rakentamista ja siten mahdollistetaan huippunopeiden laajakaistayhteyksien tarjonta nyt ja tulevaisuudessa.

Lausuntopyyntö vuonna 2017 käynnistyvistä julkista tukea hakevista laajakaistahankkeista

Asiasanat: Internet , Laajakaista , Lausuntopyynnöt , Uutiset

LinkedIn Print