Radio-ohjattavissa leluissa teknisiä puutteita

Yhteiseurooppalainen radiolaitteiden valvontakampanja kohdistui vuonna 2016 radio-ohjattaviin leluihin. Merkittävä osa kampanjan aikana tarkastetuista radio-ohjattavista laitteista osoittautui vaatimusten vastaisiksi eli ne voivat häiritä muita radiolaitteita. Viestintävirasto osallistui kampanjaan tutkimalla lelukoptereita ja kielsi kahden Suomessa myytävänä olleen vaatimusten vastaisen mallin myynnin ja maahantuonnin.

Radio-ohjattavia leluja ovat muun muassa radio-ohjattavat autot, veneet ja kopterit. Leluiksi luokitellaan laitteet, jotka on tarkoitettu alle 14-vuotiaille. Laitteet ovat lyhyen kantaman radiolaitteita ja ne toimivat luvasta vapailla taajuusalueilla, joilla on paljon muitakin käyttäjiä. Laitteiden yleisimmin käyttämät taajuusalueet ovat 27 MHz, 40 MHz, 868 MHz, 2,4 GHz ja 5,8 GHz.

Eurooppalainen valvontakampanja

Kampanjassa testattiin yhteensä 111 radio-ohjattavaa lelua. Noin 40 prosenttia tutkituista laitteista ei täyttänyt niille asetettuja teknisiä vaatimuksia. Puutteet liittyivät pääasiassa siihen, että laitteiden lähettämät radiosignaalit eivät pysyneet niille sallitulla taajuusalueella. Toimiessaan väärällä taajuudella laite voi häiritä muita radiolaitteita. Lisäksi laitteiden dokumenteissa esimerkiksi vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ja merkinnöissä oli puutteita. Radiolaitteen mukana tulee aina olla vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Koptereiden käyttö yleistyy ja markkinat kasvavat nopeasti, joten Viestintävirasto valitsi kampanjaan neljä leluiksi luokiteltavaa radio-ohjattavaa kopteria ja lennokkia. Laitteet toimivat suositulla 2,4 GHz:n taajuudella. Osassa laitteista havaittiin teknisiä puutteita. Viestintävirasto kielsi kahden tarkastetun mallin myynnin ja maahantuonnin. Yhden mallin osalta annettiin huomautus maahantuojalle.

Kampanjan toteutti Euroopan komission perustama radiolaitteiden markkinavalvontaviranomaisten yhteistyöryhmä ADCO RED.

CE-merkintä kertoo vaatimustenmukaisuudesta

Radiolaitteen valmistajan on laadittava laitteelle vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity). Maahantuojan ja myyjän on varmistettava, että ostaja ja käyttäjä saavat laitteen mukana valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja että laitteet ovat CE-merkittyjä. Kuluttajan kannattaa radiolaitetta hankkiessaan tarkastaa CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Viestintävirasto valvoo Suomessa myytäviä radiolaitteita. Vuosittain eri laiteryhmiin kohdistetaan valvontakampanjoita. Viestintävirasto voi kieltää laitteiden myynnin ja maahantuonnin, jos laitteissa on selkeitä puutteita.

Kampanjaraportti: 8th MSC under R&TTE on radio controlled toys

Päätökset radio-ohjattavien lelujen vaatimusten vastaisuudesta

Lisätiedot

Radiotarkastusasiantuntija Milla Kuokkanen, p. 0295 390 354

Erityisasiantuntija Ritva Suurnäkki, p. 0295 390 645

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi

Asiasanat: Taajuudet , Radiolaite , Vaatimustenmukaisuus , Valvonta , Päätökset , Uutiset

LinkedIn Print