Radiotaajuusmääräys 4 ja luvasta vapaiden radiolähettimien määräys 15 päivitetty

Julkaistu 16.06.2017

Viestintäviraston radiotaajuusmääräykseen 4 ja määräykseen 15 luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä on tehty muutoksia, jotka koskevat matkaviestinpalvelujen tarjoamista aluksissa (MCV-palvelut) ja ilma-aluksissa (MCA-palvelut).

Nyt aluksilla voidaan tarjota matkaviestinpalveluita GSM-tekniikan lisäksi myös UMTS- tekniikalla 2100 MHz taajuusalueella sekä LTE-tekniikalla 1800 MHz ja 2600 MHz taajuusalueilla, mikä mahdollistaa myös laajakaistaisten matkaviestinpalveluiden tarjoamisen.

Ilma-aluksissa tarjottaviin matkaviestinpalveluihin (MCA-palvelut) muutokset vaikuttavat niin, että palveluntarjoajan tulee estää ilma-aluksessa käytettävien matkaviestimien kytkeytyminen enää vain maanpäällisiin UMTS-verkkoihin. Päätös perustuu Euroopan radio-, tele-, ja postihallintojen yhteistyökonferenssin (CEPT) teknisiin selvityksiin, joiden mukaan MCA-palveluita käyttävät matkaviestimet eivät voi häiritä muilla tekniikoilla toimivia maanpäällisiä matkaviestinverkkoja.

Lisäksi määräyksen 15 soveltamisalaa on täydennetty koskemaan määrätyin edellytyksin myös radiolähettimiä, joissa on maavalintatoiminto. Radiolähetin kuuluu määräyksen soveltamisalaan ja on luvasta vapaa, jos maavalinnaksi on asetettu Suomi tai muu Suomen kattava erityinen alueellinen valinta. Lisäksi luvasta vapautuksen edellytys on se, että vaaditulla asetuksella radiolähetin toimii vain sille määräyksessä määrätyillä yhteistaajuuksilla ja teknisillä parametreilla. Soveltamisalan laajennus perustuu maavalintatoiminnon sisältävien radiolähettimien yleistymiseen markkinoilla.

Päivitetyt versiot:

Radiotaajuusmääräys 4 W/2017 M

Määräys 15 AL/2017 M luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä

Lisätiedot

Viestintävirasto, erityisasiantuntija Mikko Rintala, p. 029 539 0459

Viestintävirasto, apulaisjohtaja Tapio Penkkala, p. 029 539 0434

Sähköposti: etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi

Asiasanat: Taajuudet , Matkapuhelin , Radiolaite , Määräykset , Uutiset

LinkedIn Print