Teletoiminnan liikevaihto kasvoi ensikertaa tällä vuosikymmenellä

Julkaistu 17.07.2017 | Päivitetty 24.07.2017

Teleyrityksille laajakaista-, puhelin-, tv- ja radiopalveluista Suomessa kertynyt liikevaihto kasvoi vuonna 2016 vajaat 2 prosenttia. Toisaalta televerkkoihin tehtyjen investointien osalta vuosi oli 13 prosenttia edeltävää heikompi. Kiinteän verkkoon tehdyt investoinnit laskivat peräti kolmanneksen vuoteen 2015 verrattuna.

Teletoiminnan liikevaihto oli vuonna 2016 noin 3,5 miljardia euroa. Kahden viime vuoden aikana matkaviestinverkon liikevaihto on kääntynyt nousuun. Edeltävien vuosien tavoin kiinteistä verkoista kertynyt liikevaihto väheni ja TV- ja radioverkoista saatu liikevaihto kasvoi vuonna 2016. Teletoiminnan kokonaisliikevaihdolla tarkasteltuna Elisa Oyj nousi Telia Finland Oyj:n rinnalle Suomen suurimmaksi teleyritykseksi.

Vuonna 2016 suomalaisiin televerkkoihin investoitiin noin 590 miljoonaa euroa. Matkaviestinverkkoon investoitiin 300 miljoonaa ja kiinteän verkkoon noin 240 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi TV- ja radioverkkoihin investoitiin noin 50 miljoonaa euroa.

Kiinteän verkon investoinnit laskivat edeltävään vuoteen verrattuna 33 prosenttia. Matkaviestinverkon investoinnit puolestaan kasvoivat 9 prosenttia aineettomien investointien noususta johtuen. TV- ja radioverkkoihin investoitiin 23 prosenttia edeltävää vuotta enemmän.

Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomi ajautui aineellisten investointien määrissä entistä kauemmaksi muista Pohjoismaista. Suomessa tehtiin vuonna 2016 aineellisia investointeja kiinteään laajakaista- ja puhelinverkkoon sekä matkaviestinverkkoon noin 77 euroa asukasta kohden, kun Ruotsissa summa oli noin kaksinkertainen ja Norjassa peräti 213 euroa.

Tilastot perustuvat Viestintäviraston 165 teleyritykseltä ohjaus- ja valvontakäyttöön keräämiin vahvistettuihin tilinpäätöksiin perustuviin tietoihin sekä kansainvälisen vertailun osalta [Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries -julkaisun] tietoihin, joita on päivitetty julkaisun jälkeen Suomen ja Tanskan tietojen osalta.

Tilastoja koskeva artikkeli on luettavissa Viestintäviraston nettisivuilta. Suomea koskevat tilastotiedot ovat saatavissa myös koostetaulukkona Tilastot ja vertailut -sivulta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija, Joonas Orkola, p. 0295 390 493
viestintämarkkina-asiantuntija, Lari Teittinen, p. 0295 390 649

Sähköposti etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi

Asiasanat: Internet , Puhelin , Investoinnit , Teletoiminta , Teleyritys , Tilastot , Uutiset

LinkedIn Print